BİRİM KALİTE KOMİTESİADI

SOYADI

UNVANI

E-POSTA

Ömür Kaya

KALKAN

Daire Başkanı (Birim Kalite Komisyonu Başkanı)

kayakalkan@pau.edu.tr

Alim

ÖZEN

Şube Müdürü (Kalite Koordinatörü)

aozen@pau.edu.tr

Hilal

ÇAĞIRGAN

Şube Müdürü

hcagirgan@pau.edu.tr

Fatma

SÜLEÇ

Bilgisayar İşletmeni

fsulec@pau.edu.tr

Meral

HAN

Bilgisayar İşletmeni

mhan@pau.edu.tr