Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilere İlişkin Yatay Geçiş İşlemleri

Güncellenme Tarihi: 08 Nisan 2022

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ve yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitemize yatay geçiş yoluyla geçmeleri için yapacakları başvuruda aranacak koşullar, başvuru için gerekli belgeler ile başvuru ve kayıt tarihi aşağıda belirtilmiştir.

 

*Denkliği kabul edilen üniversiteler için tıklayınız.

*Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

KOŞULLAR

 Üniversitemize yatay geçiş yapabilmek için yurt dışında kayıtlı olunan yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınması ve örgün, yüz yüze bir diploma programına kayıtlı olmak şartıyla hazırlık sınıfı, ara sınıfları ve son sınıfında bulunan öğrenciler ÖSYS/YKS Kılavuzundaki şartlar çerçevesinde yatay geçiş yapabilir. Ukrayna’daki tanınan yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ve önceki eğitim ve öğretim dönemlerinde kayıt yaptırmış ve Üniversitemize yatay geçiş başvurusunda bulunmuş olan öğrencilerin kabulünde (Ukrayna’daki yükseköğretim kurumunun diploma programına) kayıt yaptırdıkları döneme ait ÖSYS/YKS kılavuzunda ilan edilen şartları sağlayıp sağlamadıklarını dikkate alarak değerlendirme yapılacaktır.

 Bu kapsamda Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına kayıtlı olan öğrencilerin yatay geçiş başvurularının değerlendirilebilmesinde;

1)Kayıt yılındaki ÖSYS/YKS’ye girmiş olmaları ve

 a- ÖSYS/YKS’de başarı sıralaması şartı aranan programlar için başarı sırası şartını,

 • 2015-2016 – 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılları arasında yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden başarı sırasının Tıp Fakültesi için en düşük 40 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.
 • 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden başarı sırasının Mimarlık için en düşük 200 bin, Mühendislik için en düşük 240 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.
 • 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden başarı sırasının Hukuk için en düşük 150 bin, Öğretmenlik programlarına 240 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.
 • 2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yıllarında yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden başarı sırasının Hukuk için en düşük 190 bin, Mühendislik için en düşük 300 bin, Mimarlık için en düşük 250 bin, Tıp en düşük 50 bin, Öğretmenlik programlarına 300 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.
 • 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden başarı sırasının Hukuk için en düşük 125 bin, Mühendislik için en düşük 300 bin, Mimarlık için en düşük 250 bin, Tıp en düşük 50 bin, Öğretmenlik programlarına 300 bin, Diş Hekimliği 80 bininci sırada olma şartı aranmaktadır

b- ÖSYS/YKS’de başarı sırası aranmayan alanlarda, Türkiye’de ilgili yıldaki eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına sahip olma şartını,

c- Özel yetenek programlarında ise üniversitelerin ilgili yılın ÖSYS/YKS’de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına sahip olma şartını ve Üniversitemiz tarafından 18 Nisan 2022 Pazartesi günü yapılacak olan özel yetenek sınavında başarılı olmaları şartını,

ç- Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıranların da yukarıdaki şartları,

sağlamaları gerekir.

2)Ukrayna’dan ülkemize gelen öğrenciler, Ukrayna’daki bir programa başvurup o program için gerekli hazırlık sınıfında okuyanlar da dahil olmak üzere, ilgili yükseköğretim programına kayıt oldukları yıldaki YGS/TYT puanları ile meslek yüksekokullarının o yıldaki programının taban puanını karşılamak şartıyla önlisans programlarına da yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir.

3)Ukrayna’daki diploma programına uluslararası sınav [(SAT, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası, Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB, Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis), İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)] sonucu ile kayıt yaptırmış olan Türk ve yabancı öğrencilerin, Türkiye’de yatay geçiş başvurusunda bulunacağı program için başvurduğu üniversitenin ilgili yılda kabul ettiği uluslararası sınav asgari puan şartını sağlamış olmaları gerekir.

4)Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde aranan sıralama şartını karşılayan üniversitelerin öğrencileri de yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir. Başarı sıralaması aranan diploma programları dışındaki alanlarda ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşları listelerinde ilk binde yer alma şartı aranacaktır.

5)Öğrencilerin yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, kayıtları sırasında esas alınan ulusal ve uluslararası sınavlardaki puan üstünlüğü dikkate alınacaktır.

6)Üniversitemiz, yatay geçiş yoluyla yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları ders ve kredileri her bir program bazında eşdeğerlik, muafiyet ve intibak komisyonları tarafından değerlendirme yaparak ilgili sınıflara yerleştirme yapacaktır. Meslek icrasına ilişkin diploma programlarında öğrencinin intibakının yapılacağı sınıf ve alt sınıflara ilişkin teorik/uygulamalı ders kazanımları ve yeterlilikleri, Üniversitemiz tarafından ayrıca ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilecek ve öğrenci eşdeğerlik, muafiyet ve intibak komisyonları tarafından uygun sınıflara yerleştirilecektir.

7)Öğrencilerin Ukrayna’da öğrenim gördüğü diploma programının ülkemizde eşdeğerinin bulunmaması halinde, ilgili programın ders kazanımları ve içerikleri üniversitemiz mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek öğrencilerin talepleri doğrultusunda, eşdeğerlik, muafiyet ve intibak komisyonları tarafından en yakın diploma programına yerleştirilebilecektir.

8)Yabancı dilde eğitim veren programlara yatay geçiş başvurusu yapacak adayların aynı yabancı dilde eğitim yapan bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmaları gerekmektedir.

9)Yatay geçiş başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe bir programa yerleştikleri takdirde Türkçe yeterliliğini gösteren bir belgeye sahip olması şartı aranacaktır. Türkçe Yeterlilik Belgesi olmayan adaylar için Türkçe Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Başarısız olan öğrenciler Türkçe Hazırlık Eğitimine tabi olacaklardır.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ve öncesinde Ukrayna’daki tanınan bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olan ve yukarıdaki şartları sağlayan öğrencilerin, 11 Nisan 2022 tarihinden 15 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine (TSİ:17:00) kadar yatay geçiş için gerekli belgelerle beraber Üniversitemiz akademik birimlerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Uluslararası Sınav Sonuç Belgesiyle başvuracak öğrenciler öncelikle Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğüne Ön Başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yatay geçiş başvuruları değerlendirilerek sonuçlar, duyurusu yapılan kontenjanın yarısı kadar yedek adayla birlikte 20.04.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar www.pau.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 21-22 Nisan 2022 tarihlerinde (mesai saati bitimine kadar) asıl adayların kayıtları yapılacaktır. Boş kontenjan kalması durumunda, yedek aday listesi Üniversitemiz www.pau.edu.tr adresinde 23 Nisan 2022 günü ilan edilerek yedek aday kayıtları, 25 Nisan 2022 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar yapılacaktır. Her ne sebeple olursa olsun ilan edilen tarihlerde ilgili programlara kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

Üniversitemiz, yatay geçiş yapan öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücretlerini, “2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair” Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca alacaktır.

Öğrenciler yatay geçiş başvurularında ibraz etmesi gereken ancak olağanüstü şartlar nedeniyle ibraz edemedikleri ve kişinin öğrenciliğini kanıtlayan belgeleri (öğrenci belgesi, transkript belgesi, pasaport, emniyetten alınan giriş-çıkış kayıtları vs.) en kısa sürede temin ve teslim etmekle yükümlüdürler.

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler eğitimlerine 2022 – 2023 güz dönemi itibari ile başlayacaklardır. Öğrenim Ücreti ve Katkı Paylarını 2022 – 2023 güz dönemi için belirtilen miktarlarda ve Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde ödeyeceklerdir.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru sahibinin imzaladığı, başvurmak istediği fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve program bilgilerinin de yer aldığı başvuru dilekçesi.
 2. Öğrenci Belgesi
 3. ÖSYS/YKS sonuç belgesinin sistem çıktısı ve/veya uluslararası sınav sonuç belgesi
 4. Not Durum Belgesi (Transkript)
 5. Kayıtlı olunan üniversitenin resmî web sitesinden alınmış veya onaylı ders içerikleri ile Türkçeye çevrilmiş suretleri,
 6. Disiplin cezası almadığını gösterir belge
 7. Pasaport
 8. Emniyetten veya e-Devlet Sisteminden alınan yurt dışı giriş-çıkış kayıtları

 

Öğrencilerin, başvurularını 11 – 15 Nisan 2022 tarihleri arasında akademik birimlere şahsen yapmaları gerekmektedir. Uluslararası Sınav Sonuç Belgesiyle başvuracak öğrenciler, öncelikle Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğüne Ön Başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Öğrenciler yukarıdaki istenen belgeleri kesin kayıtta ibraz etmek zorundadırlar.

 

KESİN KAYIT

1. Yatay Geçiş hakkını kazanan asıl ve yedek adaylar 20.04.2022 tarihinde www.pau.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

2. Kesin kayıtlar 21-22 Nisan 2022 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır. Süresi içinde kayıt yaptırmayan aday hakkından vazgeçmiş sayılır.

3.Boş kontenjanlar için sırası gelen yedek adayların kayıtları 25 Nisan 2022 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar yapılacaktır. Yedek adayların sıralarını bizzat takip etmeleri gerekmektedir.

 

 

UKRAYNA’ DAN GELECEK ÖĞRENCİLER İÇİN YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

1-) Başvuru Tarihleri

11-15 Nisan 2022

2-) Asıl ve Yedek Adayların İlanı

20 Nisan 2022

3-) Asıl Adayların Kesin Kayıtları

21-22 Nisan 2022

4-) Boş kontenjan olması durumunda Yedek Aday Listesinin İlanı

23 Nisan 2022

5-) Boş kontenjan olması durumunda Yedek Adayların Kayıtları

25 Nisan 2022