Güncellenme Tarihi: 18 Kasım 2019

667 Sayılı Khk Kapsamında Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Anayasa Mahkemesi Kararı Kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yürütme Kurulu Kararlarının Uygulanması İlişkin Duyuru

 

667 sayılı KHK kapsamında kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerin mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken eğitim öğretim ücreti yükümlülüklerine ilişkin Anayasa Mahkemesinin 2016/205E.: 2019/63K. sayılı kararı yayınlanmış olup, konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulunun 06.11.2019 tarihli toplantısında alınan karar ekte yer almaktadır. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.11.2019 tarih E.84544 sayılı yazısı ile tüm üniversitelere göndermiş olduğu yürütme kurulu kararı için bkz. Ek-1)

 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerin mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken eğitim öğretim ücreti yükümlülüklerine ilişkin Anayasa Mahkemesinin 2016/205E.: 2019/63K. sayılı kararında “Kapatılan Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından Devlet üniversitelerine veya vakıf üniversitelerine yerleştirilir. Bu şekilde yerleştirilen öğrenciler, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam ederler. Bu fıkranın uygulanmasıyla ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkilidir” (6749 sayılı K.m. 2/4) hükmünün 2. cümlesini “puanı eşit ya da daha düşük devlet üniversiteleri” yönünden Anayasanın 10., 13., ve 42. maddelerine aykırı bularak iptal etmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararıyla;

. Devlet üniversiteleri programlarına yerleştirilen ve puanı, söz konusu programın taban puanına eşit ya da daha fazla puanı olan öğrencilerden, Anayasa Mahkemesinin bu kararı sonucu, ücret tahsil edilmeyecektir.

. “Bu kararlar kapsamında (madde 4.) öğrencilerin, teyit sürecinin sağlıklı ve zamanında yürütülebilmesi, dolayısıyla mağdur olmamaları için kararın yürürlük tarihinden sonra tahakkuk ettirilecek öğrenim ücretlerinden muaf tutulmalarına teminen kayıtlı oldukları devlet üniversitesine başvurmaları gerekir” denildiğinden bu kapsamda olan öğrencilerin Üniversitemiz Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı harç Birimine, yerleştikleri programı ve puanı gösterir belgeyle şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bahsi geçen bu öğrencilerin müracaatlarına müteakip durumları kontrol edilerek ivedilikle uygulanacak olup bu kapsamda olmayan öğrencilerimiz ise ödemelerine mevcut usul ve esaslar dahilinde yapmaya devam edeceklerdir.

Ek-1 : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yürütme Kurulu Kararı (2 sayfa)

Duyurular Tümünü Gör