2022-2023 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı 7417 Sayılı Af Kanuna Göre Yatay Geçiş İşlemleri

Güncellenme Tarihi: 31 Ocak 2023

5 Temmuz 2022 Tarihli Ve 31887 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Eklenen Geçici Madde 83’ün Uygulanmasına İlişkin İlkeler Çerçevesinde Kayıt Hakkını Kullanan Öğrencilerin Üniversitemize Yatay Geçiş işlemleri ekte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.