Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Güncellenme Tarihi: 08 Ekim 2019

2019 Yks Milli Sporcu Olarak Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Kayıt Duyurusu

 

 

Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler

 

 

1-2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç belgesinin İnternet Çıktısı. (Yerleştirme Belgesi)

 

2- Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ve fotokopisi ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi. (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında aslı görülerek fotokopisi onaylanıp aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz)

 

3-Aslı görülmek koşuluyla fotoğraflı Nüfus Cüzdan/Kimlik Kartı Fotokopisi(önlü/arkalı)

 

4-6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

 

5-1997 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge.

Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi

Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi

 

6-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon programları için tam teşekküllü devlet hastaneleri ya da üniversite hastanelerinden alınmış “Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur ” ibaresi yazılı Heyet Raporu. (Kayıt sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz).

 

7-Özel yetenek programlarına engelli kontenjanından kayıt olacak öğrenciler için tam teşekküllü Devlet Hastaneleri ya da Üniversite Hastanelerinden alınmış “engelli adaylar için, engel durumunu gösterir” “Engelli Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu”.

 

 

Kayıt Tarihi  :  07-11 Ekim 2019

 

Kayıt Yeri     :  Pamukkale Üniversitesi/Spor Bilimleri Fakültesi/Kınıklı Yerleşkesi/Pamukkale/DENİZLİ

 

 

Duyurular Tümünü Gör