Güncellenme Tarihi: 10 Eylül 2019

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Üniversitemize DGS ile Yeni Kayıt Yaptıracak Aday Öğrenciler için Duyuru

 

                 Üniversitemize Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin (Elektronik) e-kayıt işlemleri 09-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak e-kayıt yaptıramayan veya özel koşulları olan programlara kayıt yaptıracak öğrencilerin kesin kayıt işlemleri Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından  09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak olup, kayıtta istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Elektronik Kayıt İşlemleri; Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı alanından kayıt işlemlerini yapabileceklerdir. Kayıt ekranına girmek yeterli olmayıp, E-kayıt ekranında “Kaydınız Yapılmıştır”  vb.  ibaresi görününceye kadar işleme devam edilecek, kayıt işlemini sonuçlandırarak çıktı alınması gerekmektedir. Kayıt işlemini sonuçlandırmayan öğrencinin e-kayıt işlemi geçerli sayılmaz. Kayıt işlemi tamamladıktan sonra, Elektronik Kayıt Belgesi ve Öğrenci Belgesi e-devlet sisteminden alınabilmektedir. E-kayıt yaptıran öğrencilerin ayrıca kayıt için Üniversitemize gelip kayıt yaptırmasına ve kayıt evrakı teslim etmesine gerek yoktur.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1- 2019 ÖSYS(DGS) Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.  (1 Nüsha)

2- Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ve fotokopisi  ( Lise Diploması kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır.)

3- Mezun olunan okuldan alınan Önlisans Diploması aslı ve fotokopisi ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi. (Önlisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır. Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz)

(Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrencilerin daha sonra okullarından aldıkları önlisans diploması görülerek aslı iade edilecek olup, mezun olduğu üniversiteden onaylı sureti Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza teslim edilmesi gerekmektedir.)

4-T.C. Kimlik Numarasını gösterir belge (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi),

5-6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

6-1997 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge.

Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi

Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi

7- İkinci öğretim öğrencileri ile birinci ve açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıracak öğrenciler için öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.  (Kayıt hakkı kazanan öğrenciler; kayıt için geldiklerinde Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından verilecek olan öğrenci numarası ile bankaya giderek katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.)

( Katkı Payı/Öğrenim Ücreti tutarları Halk Bankasının Türkiye genelindeki tüm şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden PAÜ Öğrenci Numarası ile yatırılabilir.)

Bir yükseköğretim programına  kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (Çift anadal programları hariç olmak üzere ) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. Bu durumdaki Birinci Öğretim öğrencilerinin Halk Bankasın da üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Harç Birimine müracaat etmesi gerekmektedir. 

8- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne yerleşen öğrenciler için, Üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu.

9- Aday Öğrenci Bilgi Formu( Kayıt sırasında sistemden alınacaktır.) 

NOT: 2019 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2019 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.

Kaydını E-kayıt ve Manuel Olarak Yapan Tüm Dikey Geçiş Öğrencilerinin İlgili Akademik Birime Teslim Edilecek Belgeler

1- Not Durum Çizelgesinin  onaylı örneği.(Aslı/İlgili üniversite onaylı)

2- Ders İçerikleri onaylı örneği. (Aslı/İlgili üniversite onaylı)

3- Mezun olduğu Önlisans Programından alınan onaylı not dönüşüm tablosu. (Aslı/İlgili üniversite onaylı)

Duyurular Tümünü Gör