Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Güncellenme Tarihi: 18 Ekim 2018

2018 YKS ile Yerleşerek Ön Kayıt Yapıp Kayıt Olamayanlar için Duyuru

 

2018 YKS ile yerleşip ön kayıt işlemlerini tamamlayıp kayıt yaptırmayan öğrencilerin kayıtları; kayıt için gerekli belgelerle birlikte Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları halinde yapılabilecektir.

 

Öğrenci numarasını öğrenmek için Tıklayınız…

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1-2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)-(TYT/AYT/DYT) Sonuçları belgesinin İnternet Çıktısı. (Yerleştirme Belgesi)

Özel yetenek ile öğrenci alan bölümlerde 2018 YKS Sonuçları (TYT ve yerleştirme puanları dahil) internet çıktısı. (Engelli Öğrenci 2017-YGS ya da 2018-TYT’ye girmiş olmak)

2-a) Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ve fotokopisi ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi. (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında aslı görülerek fotokopisi ilgili birim tarafından onaylanacak aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır. Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz)

b)Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

(Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların bu durumu belirtir resmi belge ile beraber kayıt esnasında dolduracakları geçici kayıt dilekçesi kayıt görevlisi tarafından istenecektir.)

c)Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrenciler daha sonra okullarından aldıkları lise diplomasının aslı ve fotokopisini getirecektir. Diplomanın aslı görülerek iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır.

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(önlü/arkalı)

4-6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

5-1996 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge.

Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi

Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi

6-İkinci öğretim öğrencileri ile birinci ve açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıracak öğrenciler için öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri için tıklayınız…..

7-Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarına yerleşen öğrenciler için, üniversite hastanelerinden veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen Heyet Raporu.

8-Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programı için; Adayların YKS kılavuzundaki koşul 233 ’de belirtilen hususları taşıdıklarına dair Komisyon Onay Raporu (Kesin kayıt sırasında Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan alınacaktır.)

9-Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programına kayıt için Üniversite hastanelerinden veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen Heyet Raporu.

10-Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programı için; Adayların  ÖSYM kılavuzundaki koşul 217 ile  273’de belirtilen hususları taşıdıklarına dair Komisyon Onay Raporu (Kesin kayıt sırasında hazır bulunan komisyon tarafından Komisyon Onay Raporu düzenlenip öğrenciye verilecektir.)

11-Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programı için Adli Sicil Kaydı Belgesi. (E-Devletten alınabilir)-(5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun’un 10. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan suçların birinden ceza alınmadığına dair belgenin kayıtlarda ibraz edilmek üzere alınması gerekir.)           

12-Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı için; Adli Sicil Kaydı Belgesi. (E-Devletten alınabilir)

13-Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına kayıt için “Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla Heyet Raporu. (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).”

14-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon programları için tam teşekküllü devlet hastaneleri ya da üniversite hastanelerinden alınmış “Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur ” ibaresi yazılı Sağlık Kurulu Raporu. (Kayıt sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz). Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretimi aksatabilecek bedensel veya konuşma (hareketleri kısıtlayıcı ağır ameliyat geçirmiş olmak, kamburluk, kekemelik vb.) gibi engellerden biri veya birkaçı bulunanlar kayıt için başvuramazlar. Bu adaylar seçmeleri kazansalar dahi seçmeleri iptal edilir.

15-Özel yetenek programlarına engelli kontenjanından kayıt olacak öğrenciler için Devlet Hastaneleri ya da Üniversite Hastanelerinden alınmış “Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı “Engelli Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu”.

ÖNEMLİ:

  • Eksik belge ile kayıt yapılmaz.

Duyurular Tümünü Gör