Güncellenme Tarihi: 10 Haziran 2019

2018-2019 Eğitim- Öğretim Yılı Başka Üniversitelerden Ders Alacak Öğrencilerin Yaz Okulu İşleyişi

 

        2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı yaz okulunda başka üniversitelerden ders alacak öğrencilerin yapacak oldukları ders eşdeğerlik işlemleri aşağıda yer alan esaslara göre yapılacaktır.

1. Bütünleme sınavı tercihi yapılan dersler başka üniversitelerin yaz okulunda alınamayacaktır. Başka üniversitelerden bu kapsamda alınan derslerin notları Yönetim Kurulu Kararı ile işlenemeyecektir.

2. Başka üniversitelerin yaz okullarında ders alacak öğrencilerimizin not girişlerinin zamanında yapılması için üniversitemizin akademik takvimini dikkate almaları gerekmektedir. (Yaz okulu notlarının üniversitemiz ders kayıtlarından önce gelmesi gerekmektedir.)

Üniversitemiz öğrencilerinin, yaz öğretiminde okullarında açılmayan dersleri taban puanı şartı aranmaksızın Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nden alabileceği veya

Üniversitemiz programlarının ilgili yılda taban puanına eşit veya daha yüksek bir programın verildiği diğer üniversitelerden alabilmeleri ve bu derslerin kabul edilmesi Üniversitemiz Senatosunun 20.04.2018 tarih ve 07/5 nolu kararı ile kabul edilmiştir.

-Almak istedikleri dersin onaylı içeriğini, (onaysız olanların web sayfasından çıktı almaları ve sayfa üzerinde ilgili akademik birimin web adresinin yazılı olması gerekmektedir) alacak oldukları üniversiteden temin ederek kendi akademik birimindeki bu dersin sorumlusu öğretim elemanına göstermeleri, içerik kendi fakülte ders içeriği ile uyuşuyorsa dersin sorumlusu öğretim elemanına  “uygundur” yazdırmaları ve imzalatmaları,

-Öğrenci akademik birimine teslim edeceği dilekçesinde,  almak istediği ders/derslerin kendi akademik birimindeki açık adı ve AKTS’si ile dersi alacağı üniversitedeki açık adını ve AKTS’sini yazmaları,

 -Yaz döneminde bir öğrenci en fazla 4 derse kayıt yaptırabilir. Ancak, haftalık teorik ve uygulama toplamı 30 saati geçen dersler için başka bir ders almaması koşulu ile bir derse kayıt yaptırabilir.

 -Bu işlemleri yapmadan başka üniversiteden ders/dersler alan öğrencilerin almış oldukları ders/dersler ve notlar kesinlikle geçerli sayılmayacaktır.

-Yaz okulu sonunda notların resmi olarak ilgili akademik birime gönderilmesi gerekmektedir.

 

Duyurular Tümünü Gör