Uluslararası alanda tanınmış katılımcılar ile iki yılda bir düzenlenen Ulusal Kataliz Konferansı (UKK), 2007 yılından itibaren Kataliz Derneği tarafından organize edilmektedir. 2018 yılında yedincisi düzenlenecek olan bu etkinlik, 09-12 Eylül tarihleri arasında Denizli’de gerçekleşecektir. Pamukkale Üniversitesi’nin ev sahipliği yapacağı bu etkinliğe; petrokimyasal rafinasyon süreçlerinden, yenilenebilir enerji uygulamalarına; çevre dostu katalitik uygulamalardan, biyokatalitik uygulamalara kadar geniş bir yelpazedeki çalışmaların ve bunun dışındaki diğer katalitik süreçlerde ilgili araştırmalar yapan bilim insanları ve sanayi kuruluşlarının katılımlarını beklenmektedir. Kongre dili İngilizce ağırlıklı olmak üzere Türkçe ve İngilizce yapılacak sözlü sunumları ve poster bildirileri şeklinde gerçekleşecektir. Özet kitapçığında yer alacak çalışmalarınıza ait bildiri özetleri ise hem Türkçe hem de İngilizce olarak pdf formatında kitapçık haline getirilecektir. Türk katılımcıların bu bilgi doğrultusunda bildiri özetlerini her iki dilde de göndermeleri gerekmektedir.
Düzenleme Kurulu Adına,
Prof. Dr. Rafet KILINÇARSLAN
Kongre Başkanı

sayaç