Menü

Duyurular

Tümünü Gör

Bizi Takip Edin

facebook twitter instagram youtube

Lisans Mezunlarımız

 

         
2002  2003  2004  2005   2006

2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015  2016
 
 
Yüksek Lisans Programı Mezunlarımız

ÖĞRENCİ ADI TEZİN ADI YIL DANIŞMAN
Z. Feray ŞENKİBAR Türkiye'de Eğitim Fakülteleri Müzik Bölümlerinde Şan (Bireysel Söyleme) Derslerinde Öğretilen Eserlerin Antolojisi 1999 Prof. Raif GÜLCAN
M. Selin MİLLİ İlköğretim Okullarında Piyano ve Diğer Klavyeli Çalgıların Müzik Öğretmenleri Tarafından Kullanımı ve Eğitime Katkıları 1999 Prof. Raif GÜLCAN
Fatih YAYLA Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Anaçalgı Viyola Eğitiminde Kullanılan Metotların İncelenmesi  1999 Prof. Raif GÜLCAN 
Ayşegül ATAK YAYLA  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Flüt Eğitiminde Öğrencilerin Psiko-Motor Alan Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyleri  2000 Prof.Dr. Efe AKBULUT 
Aykut Ö. SARIÇİFTÇİ  Toplu Ses Eğitiminde Entonasyon Sorunu ve Çözümünde Uygulanacak Yöntemler  2001 Prof.Dr. Efe AKBULUT 
Serkan DEMİRTAŞ  İlköğretim 7. Sınıf Müzik Dersinde Şarkıların Piyano Çalgısı ile Eşlikli Bir Biçimde Öğretilmesinin Öğrenci Kazanımlarına Etkileri  2011 Doç.Dr. Özlem AKIN ŞİŞMAN 
Barış KARDEŞ  Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Programlarında Kazandırılan Eşlik Yapabilme Becerisinin Program Hedeflerine Ulaşma Durumu   2013  Doç.Dr. Ufuk YAĞCI
Fatmagül DALMIŞLI Müzik Eğitiminde Materyal Geliştirme  2013  Dr.Öğr.Üy. Ayşegül A. YAYLA 
Can AKBULUT  Flüt Eğitiminde Temel Tekniklerin Kazandırılmasında Kullanılan Problemlere İlişkin Öğrenci Görüşleri  2014  Doç.Dr. Özlem AKIN ŞİŞMAN 
M. Murat DİKİCİ   Viyolonsel Eğitiminde Karşılaşılan Entonasyon Probleminin Çözümüne Yönelik Yöntemlere İlişkin Öğrenci Görüşleri   2014  Prof.Dr. Efe AKBULUT  
Eylem BAYAZIT KARADEMİR  Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümü Öğrencilerinin Piyano Dersi Başarısını Etkileyen Etmenlere İlişkin Ders Öğretmenlerinin Görüşleri (Ege Bölgesi Örneği)  2014  Doç.Dr. Özlem AKIN ŞİŞMAN  
Hakan ÇALIŞKAN  Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Form Bilgilerinin Eserleri İcra Etme Üzerine Etkisi      2014  Prof.Dr. Fatih YAYLA 
Bilge PİRLİBEYLİOĞLU  Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Piyano Performansı Özyeterlik Algıları ile Piyano Öğretim Elemanlarının Öğrencilerin Piyano Performansı Hakkındaki Görüşleri (Ege Bölgesi Örneği)  2015 

Doç.Dr. Özlem AKIN ŞİŞMAN

Okan KARAYAS  Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dallarındaki Okul Çalgıları "Bağlama" Dersi Programlarının Hedef ve İçerik Açısından İncelenmesi 2016  Doç.Dr. Ufuk YAĞCI
Birol IŞIKDEMİR 6-11 Yaş Çocuklara Yönelik Başlangıç Piyano Metotlarının İncelenmesi ve Piyano Eğitimcilerinin Görüşleri 2017 Doç.Dr. Ufuk YAĞCI 
Ece BARBOROS
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Müzik Yeterliklerinin 48-66 Aylık Çocukların Gelişim Alanları ile İlişkisi
2017
Prof.Dr. Efe AKBULUT 
Merve Nur KALE  İlköğretim Temel Müzik Eğitim Programlarındaki (5-6-7 ve 8. Sınıflar) (Orff-Kodaly-Dalcroze) Müzik Öğretim Yöntemlerinin Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri  2018   Doç.Dr. Fatıma AKYÜZLÜER  
Tuğba IŞIKDEMİR  5-6 Yaş Çocukların Piyano Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Eğitimci Görüşleri 
2019  Doç.Dr. Fatıma AKYÜZLÜER   
Şerife ALAGEYİK  Koroda Şarkı Söylemenin İlköğretimde II. Kademe Çocuklarının Ses Gelişimlerine Etkisi 2019  Dr.Öğr.Üy. Aykut Ö. SARIÇİFTÇİ 
Nilüfer OKULDAŞ
Edwin E. Gordon'un Müziğe Eğitme Doğrultusunda 0-6 Yaş Grubu Okulöncesi Döneminin İncelenmesi (Olten Flarmoni Sanat Okulu Örneği) 2019  Prof.Dr. Efe AKBULUT 
Zeynep BAĞRIAÇIK  Ortaöğretim Öğrencilerin Uygulanan Müzik Eğitimiyle İlgili Olarak Ebeveyinlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi  2019  Prof.Dr. Efe AKBULUT  
Neslihan KOĞA DEMİRBACAK  Viyolonsel Eğitiminin Başlangıç Aşamasında Tekerlemelerin ve Türk Çocuk Şarkılarının Kullanımına Yönelik Eğitimci Görüşleri  2019   Dr.Öğr.Üy. Aykut Ö. SARIÇİFTÇİ 
Ufuk ALPER ÖNDEROĞLU  Anadalı Keman Olan Müzik Öğretmenlerinin Ortaokul Müzik Dersinde Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri  2019   Doç.Dr. Fatıma AKYÜZLÜER 
Aycan ALTUNGÜL
Müzik Öğretmenliği Bölümlerinde Piyano ve Armoni Derslerinin Eşlik Çalma Dersine Katkısı  2019
Doç.Dr. Özlem AKIN ŞİŞMAN  
Sadık ÜZÜMLÜ  Devlet Okulu ve Özel Okullardaki  Müzik Eğitiminin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi ve Karşılaştırılması 2019 Doç.Dr. Ufuk YAĞCI
Tuğçe BEKAN  Okul Öncesi Dönemde Piyano Eğitimi, Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri 2019  Doç.Dr. Özlem AKIN ŞİŞMAN 
Vatan TÜZLİN  Özengen Müzik Eğitiminin Eğitim Fakülteleri Özel Yetenek Sınavları Açısından İncelenmesi 
2019  Doç.Dr. Özlem AKIN ŞİŞMAN 
Damla NACAROĞLU   Müzik Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejileri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki  2019  Doç.Dr. Ufuk YAĞCI 
Kemal KOCAMANOĞLU  Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Eğitimi Yeterliği 2019  Prof.Dr. Efe AKBULUT    
Sevil SARIÇİFTÇİ Özel Eğitim Okullarında Görev Yapan Müzik Öğretmenlerinin Mesleki Doyumlarının ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi  2019 Doç.Dr. Ufuk YAĞCI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktora Programı Mezunlarımız


Özlem AKIN ŞİŞMAN
Özlem AKIN ŞİŞMAN

Prof.Dr. Efe AKBULUT 
Prof.Dr. Efe AKBULUT