Menü

Duyurular

Tümünü Gör

Bizi Takip Edin

facebook twitter instagram youtube

 

Ders Paketi ile ilgili detaylı bilgi için  Tıklayınız.

Müzik Eğitimi Doktora Programı

  

I. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı  T   P  AKTS
MZE601 Ana Çalgı Eğitimi - I (Zorunlu) 3 0 9
MZE605 Müzik Eğitiminde Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri (Zorunlu) 3 0 12
 -  Seçmeli - I 3 0 9
TOPLAM 9 0 30
II. Yarıyıl
MZE602 Ana Çalgı Eğitimi - II (Zorunlu) 3 0 9
MZE603 Doktora Semineri 0 2 3
 -  Seçmeli - II 3 0 9
 -  Seçmeli - III 3 0 9
TOPLAM 9 2 30
III. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı T  P   AKTS 
MZE604 Doktora Semineri 0 2 3
- Seçmeli - IV
3 0 9
- Seçmeli - V
3 0 9
-  Seçmeli - VI
3 0 9
TOPLAM 12 2 30
IV. Yarıyıl
ENS600 Yeterlik Sınavına Hazırlık
0 0 15
ENS602 Tez Önerisi Hazırlama
0 0 15
TOPLAM 0 0 30
V. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı  T   P  AKTS
MZE800 Doktora Uzmanlık Alanı Dersi 8 0 10
MZE600 DoktoraTezi 0 0 20
TOPLAM 8 0 30
VI. Yarıyıl
MZE800 Doktora Uzmanlık Alanı Dersi 8 0 10
MZE600 Doktora Tezi 0 0 20
TOPLAM 8 0 30
VII. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı  T   P  AKTS
MZE800 Doktora Uzmanlık Alanı Dersi 8 0 10
MZE600 Doktora Tezi 0 0 20
TOPLAM 8 0 30
VIII. Yarıyıl
MZE800 Doktora Uzmanlık Alanı Dersi 8 0 10
MZE600 Doktora Tezi 0 0 20
TOPLAM 8 0 30

 

Müzik Eğitimi Doktora Seçmeli Dersler
Ders Kodu Dersin Adı   T     P   AKTS
MZE606 Müzik Eğitiminde Program Hazırlama ve Değerlendirme
3 0 9
MZE607 Müzik Eğitimi Programları ve Analizi
3 0 9
MZE608 Müzik Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşımlar
3 0 9
MZE609 Müzik Eğitiminde Sosyal ve Kültürel Çalışmalar  3 0 9
MZE610 Çalgı Etütlerinde Analiz
3 0 9
MZE611 Çalgı Eğitiminde Öğretim Yöntemleri ve Ekoller 3 0 9
MZE612 Müzik Eğitiminde Sanat ve Estetik Kuramları
3 0 9
MZE613 Müzik Eğitiminde Aktif Öğrenme ve Müzik Öğretim Yöntemleri 3 0 9
MZE614 Müzik Psikolojisi  3 0 9
MZE616 Yaş Gruplarına Göre Ses Eğitimi  3 0 9
MZE617 Piyano Pedagojisi 3 0 9
MZE618 Piyano Eğitiminde Kullanılan Eşlikleme Biçimleri ve Analizi 3  0 9
MZE619 Koro Eğitiminde Tür ve Stil Özellikleri 3  0 9