Menü

Duyurular

Tümünü Gör

Bizi Takip Edin

facebook twitter instagram youtube

Amacı

Lisans düzeyinde; uygulanmakta olan "Müzik Öğretmenliği Programı"nın temel amaçları:

1) İlköğretim, lise ve dengi meslek okullarında müzik derslerini okutacak, müzik eğitimi çalışmalarını yürütecek ve çevrelerinde bu alanda rehber olabilecek nitelikte öğretmen yetiştirmektir.

2) Bu Anabilim Dalında 'Kuramsal ve Uygulamalı' meslek eğitimi yaparak, geleceğin yaratıcı bireylerini yetiştirecek; Türk müziği ve diğer müzik kültürlerini içine sindirmiş; bilgili, dinamik, çağdaş ve yaratıcı; esas çalgısını ve sesini çok iyi kullanabilen müzik eğitimcisi, uzman ve araştırmacılar yetiştirmektir.

3) Müzik alanında bilgi ve beceri sahibi, ileride bu alanın gelişmesine katkı yapabilecek, bilimsel çalışma yöntemini kullanabilen, rasyonel düşünebilen, bir iş üzerinde yoğunlaşabilen, başladığı işi bitirebilen ve özellikle alanında lisansüstü çalışmalar yapabilecek bireyler yetiştirmektir.

Misyonu

Temel görevi, İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmek olan Müzik Eğitimi Anabilim Dalında eğitim ve öğretim programı; sanat eğitiminin temel kavramlarını vermenin yanı sıra, müzik kuramları, ses eğitimi ve çalgı eğitimi alanlarına yönelik çeşitli konularda araştırmalara, müziksel yazma/müziksel yaratıcılığa ve müziksel ifadenin gelişmesine olanaklar sağlamaktadır. Derslerde genel kültür, eğitim formasyonu, müzik kültürü kavramları dengeli bir biçimde ele alınarak gezi, gözlem, seminer ve konserlerle desteklenmektedir. Lisans eğitimi programı temel müzik derslerinin yanı sıra çalgı, şan, oda müziği, okul çalgı toplulukları ve koro alanındaki derslerle, anabilim dalı çalışma odaları, derslik ve konser salonunda gerçekleştirilmektedir. Anabilim dalımızda verimliliğin ve rekabetin temeli olan bireysel ve takım çalışması ruhu ve bilincini yerleştirebilmek için 1. sınıftan itibaren mezun oluncaya kadar geçen 4 yıllık süre içinde öğrencilerin; solo, koro, orkestra/oda müziği konserlerine aktif olarak katılımları sağlanmaktadır.

21.yüzyılda dünyadaki gelişmelere koşut olarak toplumumuza, çocuklarımıza ve gençlerimize okulda ve okul dışı ortamlarda kaliteli sanat (müzik) eğitimi verecek; yaratıcı, analitik düşünce yapısına sahip, araştırmacı, yeniliklere açık, güçlü kuramsal alt yapıya ve uygulamaya yönelik bilgi donanımına sahip -çalgısını ve sesini çok iyi kullanabilen, bireysel ve grup çalışmalarına yatkın- nitelikli müzik öğretmenlerini yetiştirmektir.

Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, mesleki bilgi ve becerileri kullanarak sanat eğitimi verecek, öğrenme ve öğretmeyi bilen profesyonel müzik öğretmenleri yetiştirmektir. Öğrencilerin düşünsel, duygusal, bedensel yeterliliklerini ve yaratıcı yönlerini en üst düzeyde geliştirmek ve onları çağdaş değerlerle donanmış başarılı bireyler olarak yetiştirmektir.

Vizyonu

Çağdaş değerler ve uluslararası standartlar doğrultusunda, eğitim-öğretim veren Anabilim dalımız, Türkiye'nin genç, dinamik, laik, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı öğretmen yetiştiren kurumlarından biri olup, Türkiye'de saygın eğitim fakülteleri arasında yer almaya başarmıştır. Bu vizyon doğrultusunda, Üniversitemizin temel değerlerine bağlı, güçlü üniversite-mezun dayanışmasının, eğitim ve sanat dünyasıyla işbirliğin var olduğu, akademik ve idari personelin kendi hedeflerini gerçekleştirme çabalarının desteklendiği ve tüm personelin Üniversite'mizin vizyonu ile özdeşleştiği kurumsal bir yapıyı hedeflemektedir. Ayrıca, bu misyonu, canlı ve dinamik kılmak için, ulusal ve uluslararası alanda -uzmanlık alanımızda- ortaya çıkan yenilikleri izleyerek, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, bireysel ve takım çalışması ruhuna sahip, bir kurum kültürü oluşturmaktır.