Prof. Dr. Murat ZENGİN

DEKAN

 

 NEDEN PAÜ 

Pamukkale Üniversitesi için teknoloji ve inovasyon kavramları sıfırdan başlamanın değil hem gündelik hem kültürel hem de toplumsal verileri akademik süreç ve üretimlere dönüştürmeye yönelik bağlamların konusudur. Bu nedenle Pamukkale Üniversitesi bağlantılı olduğu olanakları geliştirip genişletmeyi ve bunlara yenilerini eklemeyi kendine hedef koyan bir üniversitedir. Bu yönüyle de Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge), teknolojik ve inovatif çalışmalar için, özellikle içinde bulunduğumuz süreçte belirlediği ufuk açıcı hedef ve motivasyonlarıyla öne çıkan bir zemin olmuştur. Dinamik bir yapılandırma süreci içindedir. Bu boyutu öğrencilerimize çeşitli imkân ve olanaklar oluşturup sunmaktadır ve sunacaktır. 

 

FAKÜLTEMİZİN BÖLÜMLERİ, EĞİTİM-ÖĞRENİM VE SOSYAL İMKANLARI 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak Üniversitemizin stratejik planı çerçevesinde öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizden oluşan entelektüel bir düzey ve topluluk bilinciyle akademik bilginin yeniden üretimini kent, mekân ve ekolojik çevre ana kategorileri altında ele alıyor ve gerçekleştiriyoruz. 

Akademik anlamda mimarlık, planlama ve tasarım alanında yürütmekte olduğumuz nitelikli kentleşme ve mekân araştırmaları ara kesitinde hem yerel hem ulusal ölçeklerde gündeme getirdiği kentsel, kültürel, arkeolojik, endüstriyel ve ekolojik çalışmalarını, gündelik hayat, kültür ve teknoloji anahtar kavramları ile buluşturarak uluslararası zeminlerde bilgi-birikim ve tecrübelerini paylaşmak, iyileştirme ve geliştirme yapmak üzere yeni tartışmalar başlatma hedefindeyiz. Bölüm müfredatımız, eğitim-öğretim ve sosyal imkanlarımızı bu çerçeve dahilinde iyileştirerek  geliştiriyoruz. 

 

BÖLÜMLERİMİZİN ÇALIŞMALARI VE BAŞARILARI 

PAÜ MTF Bölümlerimizin temel akademik vizyonlarından biri, misyonu olarak yürütmekte olduğu kent yaşamına ait kültürel, arkeolojik, endüstriyel ve ekolojik çalışmalarına AR-GE niteliği kazandırmak ve olabildiğince çoğul aktörlü olarak etkinleştirebilmektir. Bu irademizi izlemek için 7 yıllık genç tarihi içinde ve özellikle son 3 yılda Fakültemiz öğrencilerine layık görülen 50’yi aşkın yarışma ve çeşitli etkinliklerden alınan ödül ve başarı notları örnek verilebilir. Ayrıca öğretim üyelerimiz ilgi konularıyla bağlantılı çeşitli proje ve etkinliklerde görev alarak bilgi ve toplumsallık üretimine katkı sunmaktadırlar.

https://www.pau.edu.tr/mimarlik/tr/sayfa/oduller-16
https://www.pau.edu.tr/mimarlik/tr/sayfa/sosyal-etkinlikler-21
https://www.pau.edu.tr/mimarlik/tr/sayfa/kamu-kurumlari-ile-isbirlikler
https://www.pau.edu.tr/mimarlik/tr/sayfa/ozel-kurumlarkisiler-ile-isbirlikler
https://www.pau.edu.tr/mimarlik/tr/sayfa/sanayi-ile-isbirlikler-9
https://www.pau.edu.tr/mimarlik/tr/sayfa/stklara-yonelik-etkinlikler-9 

 

STAJ VE KARİYER İMKANLARI 

MTF bünyesi altında yapılandırdığımız ve iç-dış paydaşlarla geliştirmekte olduğumuz bu akademik ve mesleki alanda öğrencilerimiz kentsel, kültürel, arkeolojik, endüstriyel ve ekolojik mecralarda mimarlık, planlama, tasarım alanıyla bağlantılı geniş bir üretim ağı içindeki çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yapabilmekte ve toplumsal üretime katkı sunmak üzere genç aktörler olarak önemli rol ve görevler üstlenmektedirler. 

 

Fakültemiz öğrencilerine ve adaylarına şimdiden başarılar dilerim.

Bizler sizleri karşılamaya istekli ve hazırız.

Yolunuz açık olsun.