Bizi Takip Edin

facebook twitter
Kent ve Mimarlık Söyleşileri - 28.04.2015 - Prof.Dr.Nur DEMİRBİLEK - Prof Dr. Mualla ERKILIÇ
Değerli akademisyen Prof.Dr.Mualla ERKILIÇ "Mimarlık ve Sanat Arasındaki İlişki" ve Prof. Dr. Nur DEMİRBİLEK "Avustralya
Örneği Çerçevesinde Enerji Etkin Bina Tasarımı" konulu konferanslar vermişlerdir.

Konuşmaların çerçevesi ve özeti:

Prof.Dr.Mualla Erkılıç, sanat ve mimarlık konularından bahsederek, doğal döngünün sürdürülebilir olmasına destek verilerek doğal 

çevre dostu olan bir mimarlık üretilebiliyor mu sorusunu sormuştur. Mimarlığın teknik, kuramsal, estetik ve etik anlamda duyarlı 

çıkarımları (nedensellikleri) gözeten, insan merkezli bir yapı yapma sanatı olduğunu söylemiştir. Doğal çevre, yapılı çevre ve insan 

çevresinin oluşum süreçlerine vurgu yapmıştır. Nitelikli/etkin ve başarılı mimarlık yapmak için bilgi, eleştirel ve yaratıcı bakış açısı, 

çevresel, sosyo-kültürel anlamda duyarlılık, gelişmişlik ve etik sorumluluk gerektiğini ifade etmiştir. Modern dönemde mimarlık 

anlayışının tasarım, uygulama ve inşa etme süreçlerinden oluştuğunu vurgulamıştır. Enstalasyon ve yerleşme sanatlarında 

sağlamlık, kullanışlılık ve güzellik konularından bahsetmiştir. Modern dönemde kullanılan uygulamalı sanat kavramından ve 

Osmanlı dönemlerinde kullanılan ümran kavramlarına değinmiştir. Güzel sanat ve mimarlık eğitiminin amacına vurgu yapmıştır. 

Aynı zamanda zanaat ve sanat arasındaki farkı anlatmıştır. Prof.Dr. Nur Demirbilek, Avustralya'daki doğal yaşamdan, yapılı çevreden 

ve sosyo-kültürel ortamdan bahsetmiştir. Özellikle Avustralya'daki hayvan ve bitki türlerinin geniş bir gösterimini yaparak bu canlılar 

ile insanlar arasında kurulan ve mekana yansıyan etkileşimin çok güçlü olduğunu ifade etmiştir. Kendi enerjisini üretebilen, doğal 

çevreyi koruyan ve bu kavramlara uyumlu geliştirilen tasarımların örneklerini sunmuştur. Enerji etkin binalar hakkında bilgilendirme

yaparak Avustralya genelinde örnekler vermiştir. Rüzgar, su ve güneş gibi doğal etkenlerin tasarımı yönlendirdiğini ve bu 

yönlendirmenin mekanı ve dolayısıyla kentleri biçimlendirdiğini söylemiştir. Daha sonra soru cevap kısmına geçilerek hocalarımız 

öğrencilerin sorularını yanıtlamışlardır. 

Fotoğrafları görmek için resime tıklayınız..

Albümler

Kent ve Mimarlık Söyleşileri - 28.04.2015 - Prof.Dr.Nur DEMİRBİLEK - Prof Dr. Mualla ERKILIÇ