T.C

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ (3)

 

I.Y A R I Y I L ( G Ü Z )

YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI

TARİH

DERSLERİN BAŞLAMASI

DERSLERİN SONA ERMESİ

DÖNEM/SINIF

TARİH

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

12 Ekim 2020

Dönem-I

19 Şubat 2021

Dönem-II

05 Ekim 2020

Dönem-II

19 Şubat 2021

Dönem-III

05 Ekim 2020

Dönem-III

05 Mart 2021

Dönem-IV

05 Ekim 2020

Dönem-IV

12 Şubat 2021

Dönem-V

05 Ekim 2020

Dönem-V

 

Dönem-VI

01 Temmuz 2020

 

 

I. Y A R I Y I L T A T İ L İ

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

22 Şubat-05 Mart 2021

Dönem-II

22 Şubat-26 Şubat 2021

Dönem-III

08 Mart-12 Mart 2021

Dönem-IV

15 Şubat-19 Şubat 2021

Dönem-V

 

II. Y A R I Y I L ( B A H A R )

DERSLERİN BAŞLAMASI

DERSLERİN SONA ERMESİ

DÖNEM/SINIF

TARİH

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

08 Mart 2021

Dönem-I

09 Temmuz 2021

Dönem-II

01 Mart 2021

Dönem-II

09 Temmuz 2021

Dönem-III

15 Mart 2021

Dönem-III

09 Temmuz 2021

Dönem-IV

22 Şubat 2021

Dönem-IV

06 Temmuz 2021

Dönem-V

Dönem-V

18 Haziran 2021

Dönem-VI

 

Dönem-VI

30 Haziran 2021

D Ö N E M S O N U S I N A V L A R I

DÖNEM/SINIF

TARİH

Ö Ğ R E N C İ B A Ş A R I D E Ğ E R L E N D İ R M E – U Y G U L A M A S I N A V L A R I

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

26 Temmuz 2021

Dönem-II

27 Temmuz 2021

Dönem-III

28 Temmuz 2021

D Ö N E M S O N U B Ü T Ü N L E M E D E Ğ E R L E N D İ R M E S I N A V L A R I

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

03 Ağustos 2021

Dönem-II

04 Ağustos 2021

Dönem-III

05 Ağustos 2021

D Ö N E MS O N UB L O KB Ü T Ü N L E M ED E Ğ E R L E N D İ R M E S I N A V L A R I

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-IV

12-13 Temmuz 2021

Dönem-V

23-25 Haziran  2021

K A Y I T Y E N İ L E M E

I.YARIYIL (GÜZ)

II.YARIYIL (BAHAR)

14-20 Eylül 2020

08-14 Şubat 2021

 

 

Duyurular Tümünü Gör