T.C

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

 

I.Y A R I Y I L ( G Ü Z )

YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI

TARİH

DERSLERİN BAŞLAMASI

DERSLERİN SONA ERMESİ

DÖNEM/SINIF

TARİH

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

19 Eylül 2022

Dönem-I

27 Ocak 2023

Dönem-II

05 Eylül 2022

Dönem-II

20 Ocak 2023

Dönem-III

05 Eylül2022

Dönem-III

03 Şubat 2023

Dönem-IV

22 Ağustos 2022

Dönem-IV

06 Ocak 2023

Dönem-V

29 Ağustos 2022

Dönem-V

13 Ocak 2023

Dönem-VI

01 Temmuz 2022

 

 

I. Y A R I Y I L T A T İ L İ

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

30 Ocak -10 Şubat 2023

Dönem-II

23 Ocak- 03 Şubat 2023

Dönem-III

06 Şubat -17 Şubat 2023

Dönem-IV

09 Ocak-15 Ocak 2023

Dönem-V

16 Ocak-22Ocak 2023

II. Y A R I Y I L ( B A H A R )

DERSLERİN BAŞLAMASI

DERSLERİN SONA ERMESİ

DÖNEM/SINIF

TARİH

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

13 Şubat 2023

Dönem-I

09 Haziran 2023

Dönem-II

06 Şubat 2023

Dönem-II

23 Haziran 2023

Dönem-III

20 Şubat 2023

Dönem-III

23 Haziran 2023

Dönem-IV

16 Ocak 2023

Dönem-IV

09 Haziran 2023

Dönem-V

23 Ocak 2023

Dönem-V

16 Haziran 2023

Dönem-VI

 

Dönem-VI

30 Haziran 2023

D Ö N E M S O N U S I N A V L A R I

DÖNEM/SINIF

TARİH

Ö Ğ R E N C İ B A Ş A R I D E Ğ E R L E N D İ R M E – U Y G U L A M A S I N A V L A R I

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

19 Haziran 2023

Dönem-II

07 Temmuz 2023

Dönem-III

06 Temmuz 2023

D Ö N E M S O N U B Ü T Ü N L E M E D E Ğ E R L E N D İ R M E S I N A V L A R I

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

03 Temmuz 2023

Dönem-II

17 Temmuz 2023

Dönem-III

14 Temmuz 2023

D Ö N E MS O N UB L O KB Ü T Ü N L E M ED E Ğ E R L E N D İ R M E S I N A V L A R I

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-IV

12-16 Haziran 2023

Dönem-V

19-23 Haziran 2023

K A Y I T Y E N İ L E M E

I.YARIYIL (GÜZ)

II.YARIYIL (BAHAR)

12-15 Eylül 2022

06-09 Şubat 2023