T.C

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

 

I.Y A R I Y I L ( G Ü Z )

YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI

TARİH

DERSLERİN BAŞLAMASI

DERSLERİN SONA ERMESİ

DÖNEM/SINIF

TARİH

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

16 Eylül 2019

Dönem-I

24 Ocak 2020

Dönem-II

02 Eylül 2019

Dönem-II

17 Ocak 2020

Dönem-III

02 Eylül 2019

Dönem-III

24 Ocak 2020

Dönem-IV

26 Ağustos 2019

Dönem-IV

10 Ocak 2020

Dönem-V

02 Eylül 2019

Dönem-V

17 Ocak 2020

Dönem-VI

01 Temmuz 2019

 

 

I. Y A R I Y I L T A T İ L İ

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

27 Ocak -07 Şubat 2020

Dönem-II

20 Ocak-31 Ocak 2020

Dönem-III

27 Ocak-07 Şubat 2020

Dönem-IV

13 Ocak-17 Ocak 2020

Dönem-V

20 Ocak-24 Ocak 2020

II. Y A R I Y I L ( B A H A R )

DERSLERİN BAŞLAMASI

DERSLERİN SONA ERMESİ

DÖNEM/SINIF

TARİH

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

10 Şubat 2020

Dönem-I

12 Haziran 2020

Dönem-II

03 Şubat 2020

Dönem-II

19 Haziran 2020

Dönem-III

10 Şubat 2020

Dönem-III

12 Haziran 2020

Dönem-IV

20 Ocak 2020

Dönem-IV

05 Haziran 2020

Dönem-V

27 Ocak 2020

Dönem-V

08 Haziran 2020

Dönem-VI

 

Dönem-VI

30 Haziran 2020

D Ö N E M S O N U S I N A V L A R I

DÖNEM/SINIF

TARİH

Ö Ğ R E N C İ B A Ş A R I D E Ğ E R L E N D İ R M E – U Y G U L A M A S I N A V L A R I

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

29 Haziran 2020

Dönem-II

06 Temmuz 2020

Dönem-III

30 Haziran 2020

D Ö N E M S O N U B Ü T Ü N L E M E D E Ğ E R L E N D İ R M E S I N A V L A R I

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

13 Temmuz 2020

Dönem-II

20 Temmuz 2020

Dönem-III

14 Temmuz 2020

D Ö N E MS O N UB L O KB Ü T Ü N L E M ED E Ğ E R L E N D İ R M E S I N A V L A R I

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-IV

08– 12 Haziran 2020

Dönem-V

15– 19 Haziran 2020

K A Y I T Y E N İ L E M E

I.YARIYIL (GÜZ)

II.YARIYIL (BAHAR)

09 Eylül –15 Eylül 2019

27 Ocak - 02Şubat 2020

 

 

 

Duyurular Tümünü Gör