T.C

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

 

I.Y A R I Y I L ( G Ü Z )

YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI

TARİH

DERSLERİN BAŞLAMASI

DERSLERİN SONA ERMESİ

DÖNEM/SINIF

TARİH

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

20 Eylül 2021

Dönem-I

28 Ocak 2022

Dönem-II

06 Eylül 2021

Dönem-II

21 Ocak 2022

Dönem-III

30 Ağustos 2021

Dönem-III

28 Ocak 2022

Dönem-IV

23 Ağustos 2021

Dönem-IV

07 Ocak 2022

Dönem-V

30 Ağustos 2021

Dönem-V

14 Ocak 2022

Dönem-VI

01 Temmuz 2021

 

 

I. Y A R I Y I L T A T İ L İ

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

31 Ocak -11 Şubat 2022

Dönem-II

24 Ocak- 04 Şubat 2022

Dönem-III

31 Ocak - 11 Şubat 2022

Dönem-IV

10 Ocak-14 Ocak 2022

Dönem-V

17 Ocak- 23Ocak 2022

II. Y A R I Y I L ( B A H A R )

DERSLERİN BAŞLAMASI

DERSLERİN SONA ERMESİ

DÖNEM/SINIF

TARİH

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

14 Şubat 2022

Dönem-I

17 Haziran 2022

Dönem-II

07 Şubat 2022

Dönem-II

24 Haziran 2022

Dönem-III

14 Şubat 2022

Dönem-III

17 Haziran 2022

Dönem-IV

17 Ocak 2022

Dönem-IV

10 Haziran 2022

Dönem-V

24 Ocak 2022

Dönem-V

17 Haziran 2022

Dönem-VI

 

Dönem-VI

30 Haziran 2022

D Ö N E M S O N U S I N A V L A R I

DÖNEM/SINIF

TARİH

Ö Ğ R E N C İ B A Ş A R I D E Ğ E R L E N D İ R M E – U Y G U L A M A S I N A V L A R I

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

27 Haziran 2022

Dönem-II

07 Temmuz 2022

Dönem-III

13 Temmuz 2022

D Ö N E M S O N U B Ü T Ü N L E M E D E Ğ E R L E N D İ R M E S I N A V L A R I

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

07 Temmuz 2022

Dönem-II

19 Temmuz 2022

Dönem-III

27 Temmuz 2022

D Ö N E MS O N UB L O KB Ü T Ü N L E M ED E Ğ E R L E N D İ R M E S I N A V L A R I

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-IV

13-17 Haziran 2022

Dönem-V

20-24 Haziran 2022

K A Y I T Y E N İ L E M E

I.YARIYIL (GÜZ)

II.YARIYIL (BAHAR)

13-19 Eylül 2021

07-13 Şubat 2022