T.C

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

I.Y A R I Y I L ( G Ü Z )

DERSLERİN BAŞLAMASI

DERSLERİN SONA ERMESİ

DÖNEM/SINIF

TARİH

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

25 Eylül 2023

Dönem-I

02 Şubat 2024

Dönem-II

04 Eylül 2023

Dönem-II

19 Ocak 2024

Dönem-III

28 Ağustos2023

Dönem-III

26 Ocak 2024

Dönem-IV

14 Ağustos 2023

Dönem-IV

29 Aralık 2023

Dönem-V

21 Ağustos 2023

Dönem-V

05 Ocak 2024

Dönem-VI

01 Temmuz 2023

 

 

I. Y A R I Y I L T A T İ L İ

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

05 Şubat -16 Şubat 2024

Dönem-II

22 Ocak - 02 Şubat 2024

Dönem-III

29 Ocak - 09 Şubat 2024

Dönem-IV

01 Ocak - 05 Ocak 2024

Dönem-V

08 Ocak-12 Ocak 2024

II. Y A R I Y I L ( B A H A R )

DERSLERİN BAŞLAMASI

DERSLERİN SONA ERMESİ

DÖNEM/SINIF

TARİH

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

19 Şubat 2024

Dönem-I

28 Haziran 2024

Dönem-II

05 Şubat 2024

Dönem-II

28 Haziran 2024

Dönem-III

12 Şubat 2024

Dönem-III

14 Haziran 2024

Dönem-IV

08 Ocak 2024

Dönem-IV

31 Mayıs2024

Dönem-V

15 Ocak 2024

Dönem-V

07 Haziran 2024

Dönem-VI

 

Dönem-VI

30 Haziran 2024

D Ö N E M S O N U S I N A V L A R I

DÖNEM/SINIF

TARİH

Ö Ğ R E N C İ B A Ş A R I D E Ğ E R L E N D İ R M E – U Y G U L A M A S I N A V L A R I

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

09 Temmuz 2024

Dönem-II

11 Temmuz 2024

Dönem-III

27 Haziran2024

D Ö N E M S O N U B Ü T Ü N L E M E D E Ğ E R L E N D İ R M E S I N A V L A R I

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-I

18Temmuz 2024

Dönem-II

16 Temmuz 2024

Dönem-III

04 Temmuz 2024

D Ö N E MS O N UB L O KB Ü T Ü N L E M ED E Ğ E R L E N D İ R M E S I N A V L A R I

DÖNEM/SINIF

TARİH

Dönem-IV

03-07 Haziran 2024

Dönem-V

10-14 Haziran 2024

K A Y I T Y E N İ L E M E ( KATKI PAYI ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME )

I.YARIYIL (GÜZ)

II.YARIYIL (BAHAR)

18-22 Eylül 2023

05-09 Şubat 2024

MAZERETLİ DERS KAYIT BAŞVURULARININ SİSTEM ÜZERİNDEN YAPILMASI

23-27 Eylül 2023

10-14 Şubat 2024

EKLE –SİL VE ONAY GÜNLERİ

02-06 Ekim 2023

19-23 Şubat 2024