Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ali EKİNCİ

Meslek Yüksekokulu Müdürü

ÖZGEÇMİŞ

 

Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

ÖZGEÇMİŞ

 

Öğr. Gör. Ahmet ADALI

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

ÖZGEÇMİŞ

 

Prof. Dr. Halil SAVAŞ

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

Prof. Dr. Recep Şahin ARSLAN

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

Doç. Dr. Harun ABACI

         Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

Raportör

   Hayati ÖZKURT

Menü