Program Öz Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Ü. Gözde KAN ÜLKÜ (Sorumlu)

Arş. Gör. Dr. Ayşe Nur ŞENEL FİDANGENÇ

Arş. Gör. Dilek AVSAN