Fakülte Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Osman Nuri AĞDAĞ
Dekan
Prof.Dr. Abdullah Cem KOÇ
Profesör Üye
Prof.Dr. Erkan YÜCE Profesör Üye
Prof.Dr. Güngör DURUR Profesör Üye
Doç.Dr. Haluk Ergezer
Doçent Üye
Doç.Dr. Okyar KAYA
Doçent Üye
Dr.Öğr.Üyesi Fatmana ŞENTÜRK Doktor Öğretim Üyesi
Fehmi SÖYLEV Raportör

Menü