Fakülte Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Kadir KAVAKLIOĞLU
Dekan
Prof.Dr. Bekir Sami SAZAK Profesör Üye
Prof.Dr. Necip ATAR Profesör Üye
Prof.Dr. Güngör DURUR Profesör Üye
Doç.Dr. Okyar KAYA Doçent Üye
Doç.Dr. Fatma IŞIK Doçent Üye
Dr.Öğr.Üyesi Mesut AK Doktor Öğretim Üyesi
Fehmi SÖYLEV Raportör

Menü