ÖĞRENCİLER İÇİN FORMLAR VE DİLEKÇELER

 Öğretim Programına Geçiş Dilekçesi
 Devlet Katkısı Talep Formu
 Staj Zorunluluk Belgesi

 Çift Anadal Yandal Başvuru Dilekçesi

 Ders muafiyet dilekçesi

 Ek sınav dilekçesi

 Ek süre dilekçesi

 Genel amaçlı dilekçe

 Kayıt dondurma talebi dilekçesi

 Mazeret Nedeniyle Ders Kaydı dilekçesi

 Mezuniyet durumunda fazla ders alma dilekçesi

 Muafiyet başvuru formu

 Sınav sonucuna itiraz dilekçesi

 Üç ders sınavı başvuru dilekçesi

 Yaz okulu ders eşdeğerlik başvuru dilekçesi

 Yüksek lisans ve doktora laboratuvarlara giriş yetki dilekçesi

 Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi
 UKRAYNA Yatay Geçiş / Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi

Menü