Mühendislik Fakültesi Birim Kalite Komitesi Üyeleri

KOMİTE GÖREV TANIMI  ADI SOYADI
 Kaliteden Sorumlu Dekan Yrd. Prof.Dr.Fatih CETİŞLİ
 Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Mehmet ORHAN
 Akademik Üye Dr. Öğr. Üyesi Semih COŞKUN
 İdari Üye Fakülte Sekreteri Fehmi SÖYLEV
 İdari Üye Kerim BEŞIRACI
 Öğrenci Temsilcisi Makine Müh. öğrencisi Hakan KARAKUŞ

Menü