Mühendislik Fakültesi Birim Kalite Komitesi Üyeleri

(Özdeğerlendirme Komisyonu)

KOMİTE GÖREV TANIMI  ADI SOYADI
 Kaliteden Sorumlu Dekan Yrd. Prof.Dr. Fatih CETİŞLİ
 Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Mehmet ORHAN
 Akademik Üye Dr. Öğr. Üyesi Semih COŞKUN
 İdari Üye Fakülte Sekreteri Fehmi SÖYLEV
 İdari Üye Kerim BEŞIRACI
 Öğrenci Temsilcisi Zülfiye ERGÜL
 Çevre Mühendisliği  Prof.Dr. Gülbin ERDEN
 Tekstil Mühendisliği  Prof.Dr.Güngör DURUR
 Jeoloji Mühendisliği  Prof.Dr. Halil KUMSAR
 İnşaat Mühendisliği  Prof.Dr. Yetiş Şazi MURAT
 Gıda Mühendisliği  Doç.Dr. Fatma IŞIK
 Bilgisayar Mühendisliği  Doç.Dr. Meriç ÇETİN
 Kimya Mühendisliği  Doç.Dr. Tufan TOPAL
 El.-Elektronik Mühendisliği  Dr.Öğr.Ü. Ahmet ÖZEK

Menü