İlk ve orta öğrenimi tamamladıktan sonra, 2004 yılında Bozyazı Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat fakültesine kaydoldu ve 2008 yılında mezun oldu.

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Din Psikolojisi Bilim Dalında, “Avrupa Kültürünün Boşnak Gençlerin Din ve Kimlik Algıları Üzerine Etkisi (italya Örneği)” adlı teziyle yüksek lisans programını 2010 yılında tamamladı. Yine Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Din Psikolojisi Bilim Dalında, 2014 yılında “Kanser Hastalığı ile Başa Çıkmada Dini İnanç ve Tutumların Rolü (Kosova Örneği)” konulu teziyle Doktorasını tamamladı. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Psikolojisi Bilim dalında 2015 yılında Öğr. Gör. Doktor olarak atandı.  Ve 2016'dan beri aynı Üniversitede Yrd. Doç. Dr. olarak görevine devam etmektedir.

Türkçe, İtalyanca, İngilizce, Arapça ve diğer Slav dilleri bilmektedir.