Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü

 

DERS KODU ve ADI

T

P

K (AKTS)

YARIYIL NO

DERS TÜRÜ

ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I

2

0

2

1

Ortak Zorunlu

Amaç

:

Bu dersin amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını, Türk İstiklal Savaşı’nı, Lozan Barış Antlaşması’nı, yeni Türk Devleti’nin önemini öğrencilere kavratmaktır.

İçerik

:

İnkılâbın tanımı ve Türk İnkılâbı’nı hazırlayan nedenler, Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma çalışmaları, Trablusgarp, I. ve II. Balkan savaşları, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Mondros Mütarekesi ve İzmir’in işgal edilmesi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsuna çıkışı ve Millî Mücadele’nin başlaması, Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal Paşa ve yapılan çalışmalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması ve yeni Türk Devleti’nin kurulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı ayaklanmalar, Sevr Antlaşması ve bu antlaşmaya karşı tepkiler, Millî Mücadele’nin cepheleri ve Doğu ve Güney cephesinde Ermeniler ve Fransızlarla savaşlar, Millî Mücadele’nin Batı cephesindeki savaşlar ve büyük zafer, Türk-Yunan Savaşı’nın sonu, Mudanya Mütarekesi ve sonuçları, Lozan Barış Antlaşması ve yeni Türk Devleti’nin Dünya tarafından tanınması.

 

IMDE 113 AĞAÇ MALZEME TEKNOLOJİSİ

2

0

2

1

Zorunlu

Amaç

:

Mobilya üretiminde temel materyal olan ahşabın temel özelliklerini öğrenmek.

İçerik

:

Ağaç malzemenin tanımı ve özellikleri, Ağacın anatomisi ve yapısı, İğne yapraklı ve yapraklı türlerin mikroskopik yapısı, İğne yapraklı ve yapraklı türlerin makroskopik yapısı, Ağaç malzemenin fiziksel özellikleri, Ağaç malzemenin kimyasal özellikleri, Ağaç malzemenin mekanik özellikleri.

 

IMDE 115 AĞAÇ İŞLEME MAKİNALARI

2

0

2

1

Zorunlu

Amaç

:

Bu derste öğrenci mobilya üretiminde kullanılan ağaç işleme makinalarının teknolojilerini bilecek ve uygulayacaktır.

İçerik

:

Ağaç işleme teknolojilerinde kesme teorisi
Makine kavramı, mekanik ve otomasyon sistemleri hakkında bilgi edinmek
Genel işlem makinalarını bilmek.
Otomasyon sistemlerle çalışan makinalar ile özel işlem makinalarını bilmek.

 

ING 125 İNGİLİZCE - I

2

0

2

1

Yabancı Dil-I

Amaç

:

Öğrenciler bu derste geçmişe yönelik bir deneyim, olay veya duygu ve düşüncelerini aktarabilecek; nazik bir şekilde bir şey yemeye veya içmeye davet ve teklifte bulunabilecek; insanları tarif edebilecek ve onların sahip olduğu eşyalarından bahsedebilecekler; insanların benzer ve farklı yönlerini karşılaştırabilecek; çeşitli durumlara yönelik önerilerde ve tavsiyelerde bulunabilecek; bir konu, olay veya duruma yönelik duygu ve düşüncelerini açıklayabilecek; bilgi isteyen, teşekkür vb. konularda mektup yazabilecek ve daha önce yaptıkları işlerden, gezdikleri veya gördükleri yerlerden bahsedebileceklerdir.

İçerik

:

Seyahat, Yiyecek ve içecek, Kıyafetler, İletişim, Karşılaştırmalar, Dünyamız, Günlük yaşam, Deneyimler Şimdiki zaman, soru biçimleri Gelecek zaman Hava durumu sözcükleri Öneri cümleleri ‘’Shall I / Shall we / Let’s / What about / how about Sıfatlar ve zarflar, /-ed/ and /-ing/ ile biten zarflar.

 

ITKS 181 STAJ 1 (15 İŞ GÜNÜ)

0

0

4

1

Zorunlu

Amaç

:

ÖĞRENCİLERİN PRATİK YAPMASI, Sorumlu öğretim elemanları gözetiminde özel veya kamu kuruluşlarındaki grafik tasarım departmanlarında tam zamanlı mesleki uygulama yapılması ve kurum stajı genel olarak, reklam ajansların, matbaaların ve grafik tasarım departmanı olan kurumların işleyişini öğrencilere yakından göstermek amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin teorik bilgilerini reklam ajansları birimlerindeki uygulamalarla pekiştirip geliştirmek.

İçerik

:

UYGULAMA YAPMAK, Mesleği ile ilgili olan işletmede, sınıf ortamında öğrendiği bütün teorik ve yarı uygulamalı bilgileri gerçek işletme şartlarında uygulamalı olarak öğrenecektir. Model hazırlama, kalıp oluşturma, ve serileme, serim, kesim ve dikim işlemleri uygulamalı olarak görülür.

 

MDE 151 ATÖLYE ÇALIŞMASI I

2

2

4

1

Zorunlu

Amaç

:

Pratik El Becerilerinin Geliştirilmesini Sağlamak

İçerik

:

Temel Mobilya Üretim Makinalarının Tanıtılması; Mobilya Endüstrisinde Kullanılan Temel Birleştirmelerin Uygulanması; Kesme, Rendeleme, Delme, Dilimleme Uygulamaları

 

MDE 153 MATEMATİK

2

0

2

1

Zorunlu

Amaç

:

Öğrenciye, mesleğinde gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini uygulayabilme yeterliği kazandırmak

İçerik

:

Cebirsel işlemler, Polinom ve özdeşlikler, Rasyonel ifadeler ve oran - orantı. Denklem oluşturmak ve çözmek. Eşitsizlikler. Meslekte temel fonksiyonlar. Meslekte fonksiyon çeşit ve uygulamaları. Meslekte temel geometrik bilgiler. Meslekte koordinat sistemi ve konik cisim uygulamaları. Logaritmik temel işlemleri meslekte uygulamak. Üstel fonksiyon işlemleri meslekte uygulamak.

 

MDE 155 MOBİLYA TEMEL TASARIMI

1

2

3

1

Zorunlu

Amaç

:

Mobilya Tasarım Düşüncelerini Kazandırmak

İçerik

:

Mobilya Tasarım Düşüncesi; Teknik, Sanatsal, Sosyal ve Psikolojik Unsurların Mobilya Tasarımında Etkileri; Tasarımın Temel Kavramları; Temel Tasarım İlkeleri

 

MDE 157 TEKNİK RESİM

1

3

4

1

Zorunlu

Amaç

:

Teknik resim araçlarını kullanmak ve objelerin üç görünüşünü çıkarmayı öğrenmek

İçerik

:

Teknik resime giriş, kurallar ve çizim teknikleri, teknik resim araç ve gereçleri, temel geometrik çizimler, izdüşüm teorisi, görünüş çıkarma, ölçekler, kesit ve detaylar.

 

MDE 159 DIŞ MEKAN MOBİLYALARI

1

2

3

1

Zorunlu

Amaç

:

Bu ders ile öğrenci, dış mekân mobilyalarını üretebilecek ve olumsuz çevre şartlarına karşı yaptığı ürünün dayanımını artıracak önlemleri alabilecektir.

İçerik

:

Dış Mekan Mobilyaları: Sandalye, Masa, sehpa, koltuk, şezlong, kamelya vd., ısıl işlem görmüş ağaç malzeme (ThermoWood), Emprenye yöntemleri, Emprenye maddeleri.

 

TKD 101 TÜRK DİLİ - I

2

0

2

1

Ortak Zorunlu

Amaç

:

Dilin kişi ve millet hayatındaki önemini; kelimelerin oluşumlarını, çeşitlerini, nerelerde ve nasıl kullanılmaları gerektiğini açıklayabilme. Yazma çalışmalarında kuşkuya düşmeden, imlâ kuralları uygulayabilme ve noktalama işaretlerini yerinde kullanabilme.

İçerik

:

Dil ve kültür, yeryüzündeki diller, tarih boyunca Türklerin kullandıkları alfabeler, Türk dilinin tarihî dönemleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, ses bilgisi, biçim bilgisi, kelime türleri: isimler, fiiller, zarflar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri, genel kompozisyon bilgileri.

 

ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II

2

0

2

2

Ortak Zorunlu

Amaç

:

Türk Bağımsızlık Savaşı, Atatürk inkılâpları ve Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler vermek. Türkiye ve Atatürk inkılâpları, ilkeleri ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek. Türk gençliğini ulusal hedefler etrafında, Atatürk ilke ve fikirleriyle paralel ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü etrafında birleştirmek.

İçerik

:

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923–1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası. Türk Devriminin İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik ve bütünleyici ilkeler.

 

ING 126 İNGİLİZCE - II

2

0

2

2

Yabancı Dil-II

Amaç

:

Öğrenciler bu derste geçmişe yönelik bir deneyim, olay veya duygu ve düşüncelerini aktarabilecek; nazik bir şekilde bir şey yemeye veya içmeye davet ve teklifte bulunabilecek; insanları tarif edebilecek ve onların sahip olduğu eşyalarından bahsedebilecekler; insanların benzer ve farklı yönlerini karşılaştırabilecek; çeşitli durumlara yönelik önerilerde ve tavsiyelerde bulunabilecek; bir konu, olay veya duruma yönelik duygu ve düşüncelerini açıklayabilecek; bilgi isteyen, teşekkür vb. konularda mektup yazabilecek ve daha önce yaptıkları işlerden, gezdikleri veya gördükleri yerlerden bahsedebileceklerdir.

İçerik

:

Seyahat, Yiyecek ve içecek, Kıyafetler, İletişim, Karşılaştırmalar, Dünyamız, Günlük yaşam, Deneyimler Şimdiki zaman, soru biçimleri Gelecek zaman Hava durumu sözcükleri Öneri cümleleri ‘’Shall I / Shall we / Let’s / What about / how about Sıfatlar ve zarflar, /-ed/ and /-ing/ ile biten zarflar.

 

ITKS 182 STAJ 2 (15 İŞ GÜNÜ)

0

0

5

2

Zorunlu

Amaç

:

ÖĞRENCİLERİN PRATİK YAPMASI

İçerik

:

UYGULAMA YAPMAK

 

MDE 152 ATÖLYE ÇALIŞMASI - II

2

2

4

2

Zorunlu

Amaç

:

Ağaç Esaslı Levha Malzemelerle Mobilya Üretilmesi.

İçerik

:

Ağaç Esaslı Levha Malzemelerle Mobilya Üretiminde Kullanılan Teknikler; Çerçeve ve Kabin Konstrüksiyonlu Mobilyalar; Eğmeçli Tabla Kalıplarının Hazırlanması.

 

MDE 154 MOBİLYA MUKAVEMETİ

2

0

2

2

Zorunlu

Amaç

:

Mobilya dayanımı için gerekli temel fizik kurallarını öğrenmek.

İçerik

:

Mobilya Malzemesi Özellikleri, Statik, Dinamik, İş ve Güç, Mobilya Dayanımı

 

MDE 156 ERGONOMİ

1

2

3

2

Zorunlu

Amaç

:

Mobilya tasarımında ve mekan dekorasyonunda ergonominin öneminin öğrenilmesi.

İçerik

:

Tanımı ve kapsamı; ergonomi biliminin unsurları; antropometri; oturma yeri antropometrisi; antropometrik ölçüler; mekan tasarımında antropometri; donanım-mobilya tasarımında antropometri; özel tüketici grupları (cocuk, yaşlı, özürlü) için donanım-mobilya tasarımı; mutfak, sosyal yaşam alanları ve dinlenme alanları mobilyaları tasarımı ve antropometrik ölçü ilişkisi.

 

MDE 158 MESLEK RESİM

1

3

4

2

Zorunlu

Amaç

:

Mobilya birleştirme tekniklerini ve üretim için mobilya projelendirilmesini öğrenmek.

İçerik

:

Mobilyaların sınıflandırılması; mobilya parçalarının konstrüksiyon yapısı: en birleştirmeler, boy birleştirmeler, dolap köşe birleştirmeleri , çerçeve köşe birleştirmeler, ayak - kayıt birleştirmeler; mobilya projelendirme çalışmaları: dolap, sehpa, şifoniyer, tv ünitesi, mutfak, elbise dolabı vb.

 

MDE 162 YAPAY LEVHA ÜRETİMİ

1

2

3

2

Zorunlu

Amaç

:

Bu ders ile öğrenci mobilya endüstrisinde kullanılan ağaç esaslı levha malzemelerin özelliklerinin öğrenir.

İçerik

:

Ağaç esaslı levha malzemelerin üretilmesi; Ağaç Kaplama, Kontrplak, Kontrtabla, Yonga Levha, Lif Levha Üretimi ve Kullanılması; Yeni Geliştirilen Teknolojik Ağaç Esaslı Malzemelerin Tanıtılması.

 

MDE 164 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I

3

0

3

2

Zorunlu

Amaç

:

Bu ders ile öğrencilere bilgisayar programında iki boyutlu çizim yapabilmesi sağlanır.

İçerik

:

Ekran düzenleme komutları; çizim yardımcı komutları, katman oluşturulma ve düzenlenme; çizim komutları ve kullanımı; çizimlere yazı ekleme; çizim yapma aşamalarında koordinat sistemlerini kullanabilme; düzenleme komutlarını kullanabilme; ölçülendirme komutları; ölçülendirme ve ölçülendirme yazılarını ayarlama; bilgisayar destekli çizim programları arası veri dönüşümleri; yazıcı ayarları ve çıktı alma.

 

TKD 102 TÜRK DİLİ - II

2

0

2

2

Ortak Zorunlu

Amaç

:

Dil bilgisinin bölümleri, kelime, kelime grupları ve cümle çeşitlerinin neler olduğunu bilme, bu bilgiyi kullanarak sağlam cümleler kurma, "Doğru anlatım"ın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrama ve dili bu şuurla kullanma. Doğru ve planlı yazıp konuşabilme. Yazılı ve sözlü anlatımda başarılı olmanın yollarını tanıma ve uygulama. Sözlü anlatım türlerini ve ilkelerini kavrama ve uygulama, Etkili iletişimi gerçekleştirme. Metin tahlili yapabilme.

İçerik

:

Dilbilgisinin bölümleri, Kelime grupları, Cümle ve cümle türleri, cümle tahlili, Anlatım
bozukluklarının giderilmesi, Yazılı anlatım, Kompozisyonda plan, Paragraf, Metin tahlili, Yazılı anlatım türleri, Biçimsel yazılar, Öğretici metinler. Edebî Türler;
Bilimsel yazılarda uyulacak kurallar, Makale yazma, not alma ve özetleme teknik ve
yöntemleri. Sözlü anlatımın ( Güzel Konuşma becerisinin) temel özellikleri, Etkili iletişimde dilin önemi, Diksiyon, beden dilini kullanma, Güzel konuşma ilkeleri, İyi bir konuşmacının özellikleri, Konuşma türleri, hazırlıklı, planlı konuşmalar, hazırlıksız konuşmalar, Sözlü anlatım uygulamaları, dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme, retorik uygulamaları.

 

IMDE 206 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

2

0

3

3

Seçmeli-3

Amaç

:

Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

İçerik

:

Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunum Yapma.

 

IMDE 215 MOBİLYA MALİYET HESAPLAMA

2

0

3

3

Zorunlu

Amaç

:

Bu derste öğrenci mobilyadaki maliyet hesaplama teknik ve yöntemleri bilecek ve uygulayacaktır.

İçerik

:

Maliyetle ilgili kavramlar ve giriş
Üretim maliyetini kavramak
Ağaçişleri sektöründe fire hesabını yapmak
Genel işçilik giderleri hakkında bilgi edinmek
Amortisman kavramı ve işletmeye getirisi
Kar kavramı ve diğer genel gider kalemleri
Geometrik cisimler ile sıvılarda alan, hacim ve miktar hesabı yapabilmek
Pratik maliyet hesabı çıkartmak
Çerçeve konstrüksiyonlu mobilyalarda maliyet hesabı çıkartmak
Çerçeve konstrüksiyonlu mobilyalarda maliyet hesabı çıkartmak
Çerçeve konstrüksiyonlu mobilyalarda maliyet hesabı çıkartmak
Kutu konstrüksiyonlu mobilyalarda maliyet hesabı çıkartmak
Kutu konstrüksiyonlu mobilyalarda maliyet hesabı çıkartmak
Kutu konstrüksiyonlu mobilyalarda maliyet hesabı çıkartmak

 

MDE 235 AHŞAP ESKİTME VE BOYAMA TEKNİĞİ

2

0

3

3

Seçmeli-3

Amaç

:

Ahşap Eskitme ve Boyama Uygulamalarının Öğrenilmesi.

İçerik

:

Üst Yüzey Işlemlerinde Eskitme ve Boyamanın Yeri ve Önemi; Eskitme ve Boyamanın Amaçları; Eskitme ve Boyamada Kullanılan Malzemeler ve Boyalar; Eskitme ve Boyama Teknikleri; Eskitme Uygulamaları; Antika Mobilyaların Incelenmesi; Sergileme Teknikleri.

 

MDE 271 PERSPEKTİF

2

0

3

3

Seçmeli-3

Amaç

:

Bu derste öğrenci mobilyadaki perspektif teknik ve yöntemleri bilecek ve uygulayacaktır

İçerik

:

Perspektifin tanımı ve giriş Merkezi iç mekan perspektifinde ışınlar metoduyla çizim yapmak Merkezi iç mekan perspektifinde ışınlar metoduyla iç mekan çizimi yapmak Merkezi iç mekan perspektifinde distans metoduyla çizim yapmak Merkezi iç mekan perspektifinde distans metoduyla iç mekan çizimi yapmak Merkezi iç mekan perspektifinde çam metoduyla çizim yapmak Merkezi iç mekan perspektifinde çam metoduyla iç mekan çizimi yapmak Köşe perspektifinde ışınlar metoduyla çizim yapmak Köşe perspektifinde ışınlar metoduyla iç mekan çizimi yapmak Köşe perspektifinde distans metoduyla çizim yapmak Köşe perspektifinde distans metoduyla iç mekan çizimi yapmak Köşe perspektifinde çam metoduyla çizim yapmak Köşe perspektifinde çam metoduyla iç mekan çizimi yapmak İki kaçışlı ve çok kaçışlı perspektif çizimleri yapmak

 

MDE 273 ATÖLYE ÇALIŞMASI III

2

2

5

3

Zorunlu

Amaç

:

Masif Ağaç Malzemelerle Mobilya Üretilmesi

İçerik

:

Masif Mobilya Üretiminde Kullanılan Teknikler ve Uygulamaları; Masif Mobilyalarda Ağacın Çalışmasını Önleyici Teknikler; En ve Boy Birleştirme Teknikleri, Masif Köşe Birleştirmeler, Çerçeve Köşe Birleştirmeler.

 

MDE 275 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II

3

0

4

3

Zorunlu

Amaç

:

Bilgisayar programında üç boyutlu çizim yapılmasının öğrenilmesi.

İçerik

:

Ölçülendirme, Perspektif Çizimi, Yazıcı ve Çiziciden Çıktı Alma, Üç Boyutlu Çizim.

 

MDE 277 VERİMLİLİK

2

0

3

3

Zorunlu

Amaç

:

Bu ders ile öğrenci, işletmede üretimde standart zamanları belirleyecek, üretim metotları geliştirebilecek ve bunlara göre iş dağılımı ve görevlendirmeler yapabilecektir.

İçerik

:

Mobilya üretimi temel süreçleri, zaman ölçümü, hareketleri gösteren diyagramlar, iş örneklemesi, zaman etüdü, zaman standartları, iş ve makine kapasiteleri, makinelerde işlem maliyeti, optimal yükleme yapmak, kalite spesifikasyonları, iş emirleri, genel akış diyagramları.

 

MDE 279 İŞLETME YÖNETİMİ

2

0

3

3

Zorunlu

Amaç

:

İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak

İçerik

:

Mikroekonomik verileri takip etmek; makroekonomik göstergeleri analiz etmek; pazardaki boşlukları tespit etmek; yatırım alternatiflerini değerlendirerek en uygun olanını seçmek; yapılabilirlik çalışmalarını yürütmek; işletmenin çevresini tanımak; talep analizi ve tahmini yapmak; işletmenin kuruluş yerini belirlemek; işletmenin hukuksal yapısını belirlemek; iş yerinin kapasitesini belirlemek; toplam yatırım maliyetini belirleyerek finansmanını sağlamak; tahmini gelir-gider hesabını yapmak; iş yeri ve üretim planı yapmak; yatırımın kurulum işlemlerini yürütmek; uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.

 

MDE 283 İÇ MEKAN TASARIMI I

1

2

3

3

Zorunlu

Amaç

:

Konut planı üzerinde dekorasyon tasarımı yapılmasının öğrenilmesi.

İçerik

:

Konut dekorasyonlarında kullanılan mobilyaların özellikleri; konut planı üzerinde dekorasyon tasarımının yapılması; tasarımın projelendirilerek mekan çizimlerinin yapılması

 

MDE 285 AHŞAP LEVHA ÜRETİMİ

1

2

3

3

Zorunlu

Amaç

:

Mobilya endüstrisinde kullanılan ve tomruktan üretilen yarı mamul üretimini planlayabilecek ve yapabilecek.

İçerik

:

Tomruktan kereste üretimi; kerestenin korunması; istifleme yöntemleri; kurutma kavramı; doğal ve teknik kurutma yöntemleri ile kerestenin kurutulması.

 

MDE 287 HERKES İÇİN TASARIM

2

0

3

3

Seçmeli-1

Amaç

:

Bu ders ile öğrenci çocuk, engelli ve yaşlı bireyleri dikkate alarak yaşam alanlarının tasarlanmasını öğrenir.

İçerik

:

Herkes İçin Tasarıma Giriş; Herkes İçin Tasarımın Standart ve Prensipleri; Farklı Engel Gruplarını Tanıma; Herkes İçin Tasarım: Ev Ortamı, Çalışma Mekanları, Çevre-Kent Ortamı, Sağlık Kurumları Tasarımı, Ekipman Tasarımı, Giysi Tasarımı; Herkes İçin Tasarım Politikaları

 

MDE 289 MESLEK ETİĞİ

2

0

3

3

Seçmeli-1

Amaç

:

Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

İçerik

:

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek; Etik sistemlerini incelemek; Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek; Meslek etiğini incelemek; Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek; Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

 

MDE 291 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

2

0

3

3

Seçmeli-1

Amaç

:

Araştırma yapma yeterliklerini kazandırma amaçlanmıştır.

İçerik

:

Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma, sunum yapma.

 

IKMY 159 ÇEVRE KORUMA

2

0

3

4

Seçmeli-2

Amaç

:

Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak.

İçerik

:

1-Çevre Yönetmelik Bilgisi
2-Risk Analizi
3-Atık Depolama
4-Kişisel Korunma Önlemleri
5-Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği


 

IKMY 165 MEDYA OKURYAZARLIĞI

2

0

3

4

Seçmeli-2

Amaç

:

Öğrencilerin televizyon, radyo, yazılı basın, internet vb. ortamlardaki iletilere ulaşarak bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği elde etmesini ve ayrıca yazılı, görsel, işitsel medyaya yönelik eleştirel bakış açısı kazanmalarını sağlamak.

İçerik

:

1-Medya okuryazarlığı,iletişim süreci ve türleri
2-İletişimden kitle iletişime
3-Medya kurumlarının yapısı
4-Medya iletisi oluşturma: kodlama ve kod açma
5-Magazinelleşme olgusu
6-Popüler kültür
7-Ülkelerin medya okuryazarlığı deneyimleri
8-Medya okuryazarlığı kuramları
9-Medya okuryazarlığı ilkeleri
10-Türkiye’de medya okuryazarlığı
11-Örnek olay çözümlemeleri; seyirselleşme ve sansasyonelleşme
12-Örnek olay çözümlemeleri; reklamlar,eğlence, spor, ve gezi

 

IKMY 183 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2

0

3

4

Seçmeli-2

Amaç

:

Bu dersin amacı öğrencilere işçi sağlığı ve iş güvenliğini özümsetmek ve sektörde kişisel koruyucu donanımlarını takan öğrenci yetiştirmek.

İçerik

:

İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, isçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı, iş kazaları, meslek hastalıkları, işyerinde karşılaşılabilinecek risk etmenleri, egonomi, iş ekipmanları ve güvenli kullanım, kaldırma ve taşıma işlerinde iş güvenliği, elektrikle çalışmalarda dikkat edilecek hususlar, el aletlerinin güvenli kullanımı, bakım ve onarım işlerinde güvenlik, yüksekte ve kapalı alanda güvenli çalışma, acil durum planları, sağlık ve güvenlik işaretleri, kişisel koruyucu donanımlar, yangın, ilk yardım

 

MDE 226 MOBİLYA SANAT TARİHİ

2

0

3

4

Seçmeli-4

Amaç

:

Mobilyanın Tarihsel Gelişim Sürecinin Öğrenilmesi.

İçerik

:

Mobilyanın Tarihsel Gelişimi; Roman - Gotik Sanatı, Rönesans Dönemi Mobilya Stili, Barok Stili, 13. Louis, 14. Louis , 15. Louis , 16. Louis Dönemleri Mobilya Stilleri, Directorie Stili, Empire Stili Mobilyaları, William ve Mary Stili, Quenn Anne ve İngiliz Georgian Stili Mobilyalar, Regence Stili, Rococo Stili, Chippendale Stili, Adam Stili, Hepplewhite Stili ve Sheraton Stili Mobilyalar; Fransız Taşra Mobilya Stilleri; Erken Amerika veya Sömürge Stilleri ve Özellikleri; 19.yy Amerikan Mobilya Stilleri; Modern Mobilya Anlayışı, Stilleri ve Özellikleri.

 

MDE 240 MOBİLYADA TEST VE DENEY TEKNİKLERİ

2

0

3

4

Seçmeli-4

Amaç

:

Mobilya Fabrikalarında Uygulanan Test Metodlarının Öğrenilmesi
.

İçerik

:

Ağaç malzemenin fiziksel ve mekanik özellikleri ve deney metodları, sabit ve hareketli mobilyalarda mukavemet dayanım test metodları, mobilya fabrikalarında uygulanan test metodları.

 

MDE 274 ATÖLYE ÇALIŞMASI-IV

2

2

5

4

Zorunlu

Amaç

:

Teknolojik Malzemelerle Modern Mobilya Üretilmesi.

İçerik

:

Modern Mobilya Üretiminde Kullanılan Teknikler, Konstrüksiyon Biçimleri ve Uygulamaları; Modüler Sistemler ve Modern Mobilyalarda Kullanılan Malzemeler; Modüler Mutfak Sistemleri; Modern Mobilyalarda Üst Yüzey İşlemleri, Montaj Sistemleri.

 

MDE 276 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM

1

2

4

4

Zorunlu

Amaç

:

CNC takım tezgahlarında programlama yapabilme.

İçerik

:

CNC Takım Tezgahlarının Kodlama Sistemleri ve Genel Yapısı, CNC Torna Tezgahlarını Programlamak İçin Gereken Ön Bilgiler, CNC Torna Tezgahlarında Programlama Öncesi Hazırlıklar ve Bütün CNC Torna Tezgahlarının Ortak Olan Kodlarla Genel Programlanması, CNC Torna Tezgahlarında CYCLE (Çevrim=Döngü) ve Subroutine (Alt Programlar)Tornalama Fonksiyonları ve Okulda Bulunan CNC Torna Markasında Programlanması, MYO'nda Bulunan Markadaki CNC Torna Markasında Programlanması ve Kullanılması.

 

MDE 278 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME

1

2

3

4

Zorunlu

Amaç

:

Öğrencilere yeni bir ürünün nasıl tasarlanacağı ve tasarlanmış bir ürünün piyasaya arz edilmesindeki aşamaların anlatılması amaçlanmaktadır.

İçerik

:

Yeni bir ürün tasarımı nasıl yapılır? Yeni bir ürün tasarlanırken nelere dikkat edilmelidir? Piyasaya hakim olmuş bazı yeni ürünlerin geçirdiği aşamalar. Ürünün sürekliliğinin sağlanması. Piyasa araştırması. Tüketici isteklerini belirlenmesi, hammadde temini, hammaddenin işlenmesi, üretim maliyeti, yeni ürün özellikleri. Ürün özelliklerini çeşitli katkılarla değiştirmek. Daha hızlı, ucuz, ve kaliteli ürün geliştirme. Ürünlerde modifikasyon. Öğrencilerin yeni ürün üretmedeki fikirlerinin projelendirilmesi.

 

MDE 280 ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ

2

0

3

4

Zorunlu

Amaç

:

Ahşap Mobilyaya Uygulanan Üst Yüzey İşlemlerinin Öğrenilmesi.

İçerik

:

Ağaç İşleri Üst yüzey İşlemlerinin Tanımı ve Amaçları; Ağaç Malzemenin Üst Yüzey İşlemlerine Etkisi ve Hazırlanması; Koruyucu Katman Kavramı; Film Oluşumunun Esasları; Vernik Üretiminde Kullanılan Doğal ve Yapay Reçineler, Çözücüler ve Plastifiyanlar; Vernik Sistemleri ve Uygulaması.

 

MDE 282 DEKORASYON

2

0

3

4

Seçmeli-4

Amaç

:

Kapı, pencere, panjur, merdiven ve ara bölme gibi mekan donatı elemanlarının mekana uygun olarak yapılması amaçlanır.

İçerik

:

Kapı Kasaları Kapı Çeşitleri Kapı Montajı Pencere Kasaları Pencere Çeşitleri Pencere Montajı Panjur Kasası Panjurlar Panjur Montajı Basamak ve Rıht Küpeşte ve Korkuluk Merdiven Montajı Ara Bölme montajı Yapmak

 

MDE 284 İÇ MEKAN TASARIMI II

1

2

3

4

Zorunlu

Amaç

:

Konut planı üzerinde dekorasyon tasarımının yapılması ve tasarımın projelendirilerek cephe görünüşlerinin çizilmesinin öğrenilmesi

İçerik

:

Konut - Kullanıcı İlişkisi, Beklentileri, Konutların Özellikleri ve Kullanıcı Tercihleri.Projelendirme Kavramı ve Antre Mekanının Özellikleri.Antre, Salon, Mutfak, Ebeveyn ve Çocuk Odasını Mekanlarının Tasarım Özellikleri.

 

MDE 286 PAZARLAMA YÖNETİMİ

2

0

3

4

Zorunlu

Amaç

:

Mobilya Endüstrisinde Pazarlama Tekniklerinin Öğrenilmesi

İçerik

:

Pazarlama Konusu, Kapsamı ve Gelişimi; Pazarlamada Etkili Olan Mikro ve Makro Çevre Faktörleri; Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması; Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları; Endüstriyel Pazarlar, Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi, Pazarlama Karması Unsurları; Ürün , Fiyat , Tutundurma ve Dağıtım Ile Ilgili Stratejik Planlama; Mobilya Endüstrisinde Pazarlama: Yöntemler, Organizasyonlar, Farklılıklar; Uygulamalar.

 

MDE 288 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

2

0

3

4

Zorunlu

Amaç

:

Kalite Bilincinin Öğrenilmesi

İçerik

:

Standardizasyon; Kalite Kavramları; Kalite Güvence; TS-EN-ISO 9000 Standartları; Toplam Kalite Yönetimi; Mesleki Standardlar