MALİYE BÖLÜMÜ

PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU


Başkan

Araş Gör.Dr. Ersin YAVUZ

Üye

Araş.Gör.Dr. Eren ERGEN

Üye

Araş Gör.Bilal GÖDE

Üye

Araş Gör.Ahmet GÜLER

Üye

Araş.Gör.Cansu SEVİNÇ CEYHAN

Üye

Araş,Gör.Gizem KÖSLÜ

Menü