MALİYE BÖLÜMÜ

PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU


Başkan

Arş. Gör. Dr. Ersin YAVUZ

Üye

Arş. Gör. Dr. Eren ERGEN

Üye

Arş. Gör. Bilal GÖDE

Üye

Arş. Gör. Dr. Ahmet GÜLER

Üye

Arş. Gör. Dr. Cansu SEVİNÇ CEYHAN

Üye

Arş, Gör. Gizem KÖSLÜ

Menü