AKADEMİK KADRO

Prof. Dr.  Ekrem Karayılmazlar

Mali İktisat Anabilim Dalı 
(Fiscal Economics)

Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi

Doktora : Hacettepe Üniversitesi

Mali İktisat Anabilim Dalı

Tel: 0258 296 2708 C. Blok 1. Kat

ekarayilmazlar@pau.edu.tr

Prof. Dr. Ersan Öz

Mali Hukuk Anabilim Dalı 
(Fiscal Law)

Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doktora : Dokuz Eylül Üniversitesi

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Tel: 0258 296 2711 C. Blok 1. Kat

www.ersanoz.comersanoz@pau.edu.tr

Prof. Dr. İbrahim Organ

Mali Hukuk Anabilim Dalı 
(Chair of Fiscal Law)

Lisans : Ankara Üniversitesi

Yüksek Lisans : Pamukkale Üniversitesi

Doktora : HacettepeÜniversitesi

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Tel: 0258 296 2709 C. Blok 1. Kat

 iorgan  
 

Prof. Dr. Fatih DEYNELİ

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı
(Chair of Budget and Fiscal Plan)

Lisans : Pamukkale Üniversitesi

Yüksek Lisans  : Pamukkale Üniversitesi

Doktora: Celal Bayar Üniversitesi

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı

Tel: 0258 296 2707            B. Blok 1. Kat

fdeyneli@pau.edu.tr 

 

 

 

Doç. Dr. Özay Özpençe

Mali İktisat Anabilim Dalı 
(Chair of Fiscal Economics)

Lisans  : Pamukkale Üniversitesi

Yüksek Lisans : Pamukkale Üniversitesi

Doktora : Dokuz Eylül Üniversitesi

Mali İktisat Anabilim Dalı

Tel: 0258 296 2947            C. Blok 1. Kat

oozpence@pau.edu.tr

http://oozpence.pamukkale.edu.tr

Doç. Dr. Sevinç YARAŞIR TÜLÜMCE

Maliye Teorisi Anabilim Dalı 
(Chair of Theory of Public Finance)

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi

Yüksek Lisans : Pamukkale Üniversitesi

Doktora  : İstanbul Üniversitesi

Maliye Teorisi Anabilim Dalı

Tel: 0258 296 2708           C. Blok 1. Kat

syarasir@pau.edu.tr

Doç. Dr. Aylin İdikut  Özpençe

Mali İktisat Anabilim Dalı 
(Fiscal Economics)

Lisans: Pamukkale Üniversitesi

Yüksek Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi

Doktora : Pamukkale Üniversitesi

Mali İktisat Anabilim Dalı

Tel: 0258 296   3852               C. Blok 1. Kat

aidikut@pau.edu.tr 

Doç. Dr. İsmail Kitapçı

Mali Hukuk Anabilim Dalı 
(Fiscal Law)

Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi

Yüksek Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi

Doktora  : Dokuz Eylül Üniversitesi

Tel: 0258 296 2640   B Blok 1. Kat

Mali Hukuk Anabilim Dalı

ikitapci@pau.edu.tr

Dr. Öğr.Ü. Fatih Akçay

Maliye Teorisi Anabilim Dalı 
(Theory of Public Finance)

Lisans: Anadolu Üniversitesi

Doktora: Pamukkale Üniversitesi

Tel: 0258 296 2706    B Blok Zemin Kat

fakcay@pau.edu.tr

Dr. Öğr.Ü. Umut Tepekule

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı
(Budget and Fiscal Plan)

Lisans: Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi

Doktora: Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Tel: 0258 296 2790    B Blok 

utepekule  

 

Arş. Gör. Bilal Göde

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı
(Budget and Fiscal Plan)

Lisans: Ankara Üniversitesi

Yüksek Lisans: Pamukkale Üniversitesi

Doktora: Pamukkale Üniversitesi (devam ediyor)

Tel: 0258 296 2794  B Blok Zemin Kat

bgode@pau.edu.tr

 

Arş. Gör. Cansu Sevinç

Mali Hukuk Anabilim Dalı

(Fiscal Law) 

Lisans: Ankara Üniversitesi

Yüksek Lisans: Pamukkale Üniversitesi

Doktora: Pamukkale Üniversitesi (devam ediyor)

Tel: 0258 296 2952 C Blok 2. Kat

csevinc@pau.edu.tr

 

 Arş. Gör. Eren Ergen

Mali İktisat Anabilim Dalı 
(Fiscal Economics)

Lisans: Anadolu Üniversitesi

Yüksek Lisans: Pamukkale Üniversitesi

Doktora: Pamukkale Üniversitesi (devam ediyor)

Tel: 0258 296 2803    B Blok Zemin Kat

eergen@pau.edu.tr

 

Dr. Arş. Gör. Ersin Yavuz

Maliye Teorisi Anabilim Dalı 
(Theory of Public Finance)

Lisans: Anadolu Üniversitesi

Yüksek Lisans: Pamukkale Üniversitesi

Doktora: Pamukkale Üniversitesi

Tel: 0258 296 2754    B Blok Zemin Kat

ersiny@pau.edu.tr

 

Arş. Gör. Ahmet GÜLER

Mali Hukuk Anabilim Dalı 
(Fiscal Law)

Lisans: Pamukkale Üniversitesi

Yüksek Lisans: Pamukkale Üniversitesi

Doktora: Pamukkale Üniversitesi (devam ediyor)

Tel: 0258 296 2832 C Blok 1. Kat

ahmetg@pau.edu.tr

 

Arş. Gör. Gizem KÖSLÜ

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı
(Budget and Fiscal Plan)

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi (devam ediyor)

Tel:0(258) 296 2720   B Blok Zemin Kat

gkoslu@pau.edu.tr

 

Menü