Sevgili öğrenciler,

Bölümümüz, ilk olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesi bünyesinde 1976-1977 eğitim öğretim yılında lisans eğitimine başlamış ve 1993 yılında kurulan Pamukkale Üniversitesine katılarak eğitim vermeye devam etmiştir. 1994-1995 yılında yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Şu an Makine Mühendisliği Bölümü 10 Profesör, 5 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 8 Araştırma Görevlisinden oluşan geniş bir akademik kadroya sahip olup kampüs içerisinde Mühendislik Fakültesi A-Blok binasında eğitim öğretime devam etmektedir.

Bölümümüzde birçok DPT, Tübitak ve BAP projeleri yürütülmekte olup, ulusal ve uluslararası birçok yayın yapılmaktadır. Projeler ve yayınlar ile ilgili detaylı bilgiler Yayınlar ve Projeler kısmında bulunmaktadır. Gerçekleştirilen projeler kapsamında hem araştırma geliştirme hem de lisans eğitiminde kullanılabilecek şekilde laboratuvarlarımız modernleştirilmiştir. Laboratuvarlarımız ile ilgili detaylı bilgi Laboratuvarlar kısmında bulunmaktadır.

Mevcut güçlü akademik kadro ve sağlam alt yapımız ile hem Türkiye hem de Dünya standartlarına uygun kaliteli makine mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Mezun öğrencilerimize iş bulma konusunda da yardımcı olmaktayız.

Hayatınızın en önemli aşamalarından birisi olan tercih sırasında bölümümüzün hem geniş akademik kadro hem de güçlü alt yapısını dikkate alarak tercihlerinizi yapmanızı ümit eder, başarılarınızın devamını dilerim.

Prof. Dr. Özler KARAKAŞ 

Bölüm Başkanı

 

Makine mühendisi, yarış arabasından mutfak robotuna kadar makine olarak düşünebildiğiniz her şeyi tasarlayan ve geliştiren kişidir. Makine mühendisliği bölümü mekanik sistemlerin tasarımı, üretimi, bakımını ve analiz için fizik yasalarının kullanımını kapsar. Makine mühendisleri faydalı, emniyetli, güvenilir ve düşük maliyetli makinelerin/makine bileşenlerinin tasarımı için ısı, kütle ve enerjinin korunumu gibi prensipleri statik ve dinamik sistemlerin analizinde kullanır. Disiplinler arası yaklaşımla gereksinimleri belirler, formüle eder, sorunları çözerken bilimsel gelişmelerden, makinelerden, ekipmanlardan ve tesislerden yararlanarak erişilebilir kaynakları akılcı ve verimli kullanarak insanlara yararlı makineler ortaya çıkarır. Birçok makine mühendisi imalat, robotik, otomotiv, havalandırma, havacılık gibi farklı alanlarda uzmanlaşabilirler ve çalışabilirler.

Makine mühendisliği programının eğitim dili Türkçe’dir. Ancak öğrenciler isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık sınıfını okuyabilirler. İngilizce hazırlık sınıfında geçirilen süre makine mühendisliği programı eğitim süresinden sayılmaz. Makine mühendisliği lisans programının normal eğitim süresi 4 yıl/8 dönemdir. Makine mühendisliği programında 2. sınıfı tamamladıktan sonra MENG 200 – Temel Staj ve 3. sınıfı tamamladıktan sonra MENG 300 – Meslek Stajı olmak üzere 2 farklı staj uygulaması bulunmaktadır. Her bir staj uygulaması 25 iş gününden (5 hafta) oluşmaktadır. Temel Staj uygulaması talaşlı imalat ağırlıklı iken, Meslek Stajı uygulaması farklı endüstrilerde gerçekleştirilebilir. Her iki staj uygulaması da yaz dönemlerinde gerçekleştirilir, bu nedenle uygun şartları karşılayan yurt içi/yurt dışı tüm işletmelerde öğrenciler stajlarını yürütebilirler.

Makine mühendisliği lisans programını tercih edecek öğrencilerin, bölüm derslerinde (Teknik Resim, Makine Tasarımı, Makine Elemanları gibi) aktif olarak kullanacakları için güncel donanıma sahip bir dizüstü bilgisayar edinmelerinde fayda vardır. Makine mühendisliği programı 5 temele ayrılabilir, bunlar; Konstrüksiyon ve İmalat, Mekanik, Termodinamik, Enerji, Makine Teorisi ve Dinamiğidir. Makine mühendisliği programını tercih edecek öğrenciler, bu 5 temel alan üzerine dersler alacaklar ve uzmanlaşacaklardır. Staj uygulamaları haricinde laboratuvar dersleri ile teorik bilgilerin pratik uygulamalarını göreceklerdir. Makine mühendisliği ikinci öğretim programını tercih edecek öğrenciler her dönem başında, kayıt yenileme zamanlarında harç öderler. Makine mühendisliği bölümü Kınıklı Kampüsü Mühendislik Fakültesi A Blok’ta bulunmaktadır. 

   

Tasarım ve Dinamik Sistemler

Modelleme ve dinamik süreçlerin kontrolünü kapsar. Günümüzde akustik, titreşim ve modal analiz, sistem modelleme, malzeme şekillendirme süreçlerinin bilgisayar destekli simülasyonları, bilgisayar destekli gerilme analizi gibi konularda faaliyet gösterir.

Enerji, Termo-Akışkanlar

Termodinamik, ısı transferi ve akışkanlar mekaniğini kapsar. Yanma süreçleri, içten yanmalı motorlar, güç aktarımı, ısı ve kütle transferi, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, hava kalite kontrolü gibi konularda faaliyet gösterir.

Konstrüksiyon ve İmalat

Metal şekillendirme, taşlama, şekillendirmede sürtünme özellikleri, metal ve polimer kalıpların bilgisayar destekli tasarımı, otomasyon, malzeme bilgisi ve makine elemanları gibi konularda faaliyet gösterir. 

Mekanik

Mekanik ve malzeme bilimi üzerine yoğunlaşır. Mikro yapı mukavemeti, deneysel mühendislik, elastisite ve plastisite, dinamik kırılma, biyomekanik, polimer kompozitler gibi konularda faaliyet gösterir. 

Makine mühendislerinin yaptıkları işler genel olarak kavramsal tasarım, analiz, sunum, disiplinler arası takım çalışması, rekabet kıyaslama, proje yönetimi, prototip hazırlama, deney, ölçüm, veri değerlendirmesi, tasarım geliştirme, araştırma, satış ve pazarlama, danışma hizmetleridir.