Akademik Kural ve Düzenlemeler Pamukkale Üniversitesi Lisans ve Lisans Üstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelik ve Yönergeleri ile  Yapılmaktadır. Aşağıdaki Linkden İlgili Yönetmelik ve Yönergelere ulaşılabilir.

http://www.pau.edu.tr/oidb/tr/sayfa/yonetmelik