PROGRAM HEDEFLERİ

 •  Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili.
 •  İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip.
 •  Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen.
 •  Orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip, teknik konularda okuduğunu anlayabilen.
 •  Fabrikaların proses akım şemalarına bakarak hammadde ve ürün ilişkisini kavrayabilen.
 •  Bilgisayar Office programlarını kullanabilen.
 •  Üretim ve montaj yeterliliğine sahip
 •  Kimya endüstrisinde kullanılan malzeme ve aksesuarı tanıyabilen
 •  Kimya Laboratuarlarında kullanılan cam malzemeleri kullanabilen.
 •  Analiz föylerine bakıp deneyleri yapabilen.
 •  Analiz sonuçlarını yorumlayabilen.
 •  Sonuçları rapor tekniğine göre raporlayabilen.
 •  Sunum tekniklerini bilen ve ilgili kişilere sunum hazırlayıp toplum içinde etkili sunum yapabilen.
 •  Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten
 •  Ekip çalışmasına yatkın.

  Alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip edebilecek bilgi ve becerilere sahip teknik elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Menü