Menü

Duyurular

Tümünü Gör

Program Hedefleri
•Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili.
•İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip.
•Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen.
•Orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip, teknik konularda okuduğunu anlayabilen.
•Fabrikaların proses akım şemalarına bakarak hammadde ve ürün ilişkisini kavrayabilen.
•Bilgisayar Office programlarını kullanabilen.
•Üretim ve montaj yeterliliğine sahip
•Kimya endüstrisinde kullanılan malzeme ve aksesuarı tanıyabilen
•Kimya Laboratuarlarında kullanılan cam malzemeleri kullanabilen.
•Analiz föylerine bakıp deneyleri yapabilen.
•Analiz sonuçlarını yorumlayabilen.
•Sonuçları rapor tekniğine göre raporlayabilen.
•Sunum tekniklerini bilen ve ilgili kişilere sunum hazırlayıp toplum içinde etkili sunum yapabilen.
•Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten
•Ekip çalışmasına yatkın.

Alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip edebilecek bilgi ve becerilere sahip teknik elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.