Menü

Duyurular

Tümünü Gör

 

 • a.)Öğrenim Ücreti

  Öğrenim ücreti yoktur. Azami eğitim-öğretim süresini aşanlar harç parası ödemektedir.

 • b.)İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması,

  İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.

 • c.)Eğitim modeli

  Bölümümüzde 3+1 Eğitim modeli uygulamaktayız. Bu modelde öğrenciler 1 dönem endüstriye dayalı uygulama dersi almaktadırlar. Endüstriye dayalı uygulama dersini kimya endüstrisine dayalı fabrikalarda il içerisinde veya il dışında yapabilmektedir. Bu derste denetçi öğretim elemanı ve firmadaki eğitici eleman, öğrencinin eğitimini koordineli olarak yürütürler. Ayrıca derslerin bir kısmı örgün öğretimde uzaktan öğretimle verilmektedir.

 • d.)Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri

  Öğrenciler laboratuvara önlük, gözlük ve eldivenle gelmek zorundadırlar. İhtiyaç duyulduğunda öğrencilerden, beher, pens, spatül, eldiven ve damlalık gibi kendi kullanımları için küçük laboratuvar aletleri getirmeleri istenebilmektedir.

  Uzaktan öğretimle yapılan dersler için, öğrenciler, tablet, bilgisayar, web kamera, mikrofon ve internet gibi gereksinimlerini tedarik etmelidirler.

 • e.)Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampus

  Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Çamlaraltı Mah. Fakülte Cd. No: 30, Kınıklı / DENİZLİ 20160

 • f.)Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanları ile staj ve uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarla ayrıca ücret ödenip ödenmediği

Üniversitemiz tüm akademik birimlerinde belli sayıda öğrencilere kısmi zamanlı olarak çalışabilecekleri iş imkânı sunmaktadır.

 • h.)İlgili yükseköğretim kurumunun vakfı veya anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yemek, yurt vb. imkanlar sunup sunmadığı,

  Bölümümüzde bu şekilde bir uygulama bulunmamaktadır.

 • i.)Sağlık

Laboratuvar ortamındaki kimyasalların buharları, astım alevlenmesi, sık sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirenler ve diğer alerjik yatkınlığı (hassasiyeti) olan kişilerde ciddi sonuçlar doğurabileceği için bu tip sağlık problemine sahip kişilerin bölümümüzü tercih etmemesini tavsiye etmekteyiz.