Güncellenme Tarihi: 25 Eylül 2020

LİSANSÜSTÜ DERSLERİ İÇİN UZAKTAN/YÜZ YÜZE DERS VERİLME ŞEKİLLERİ

KİMYA ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGR.

 

Kodu

 

Dersin Adı

 

T

 

U

 

Öğretim Üyesi

Dersin Verilme Şekli

Uzaktan/ yüz yüze

KİM 533

Analitik Kimyada Son Gelişmeler

3

0

Prof. Dr. Ümit DİVRİKLİ

Uzaktan

KİM 545

İleri Kromatografik Yöntemler

3

0

Doç. Dr. Ayşen HÖL

Uzaktan

KİM 511

Kimyada Ayırma Teknikleri

3

0

Doç.Dr. Aslıhan ARSLAN KARTAL

Uzaktan

KİM 552

Yüzey Analiz Metotları

3

0

Doç.Dr. Aslıhan ARSLAN KARTAL

Uzaktan

KIM 536

Anorganik Kimyada Son Gelişmeler

3

0

Prof. Dr. Emin KARAPINAR

Yüz yüze

KIM 557

İleri Anorganik Kimya

3

0

Prof. Dr. Emin KARAPINAR

Yüz yüze

KIM 546

İleri Organometalik Kimya

3

0

Prof. Dr. Mehmet KARAKUŞ

Uzaktan

KIM558

Katalizör Kimyası ve Uygulama Alanları

3

0

Prof. Dr. Rafet KILINÇARSLAN

Uzaktan

KIM 559

Metallerin Sistematik Kimyası

3

0

Dr. Öğr. Üyesi Sevil SÖYLEYİCİ

Uzaktan

KIM 509

İleri Biyokimya

3

0

Dr. Öğr. Üyesi Berna KAVAKCIOĞLU YARDIMCI

Uzaktan

KIM 547

Enzim Kinetiği

3

0

Dr. Öğr. Üyesi Berna KAVAKCIOĞLU YARDIMCI

Uzaktan

KIM 534

Fizikokimyada Son Gelişmeler

3

0

Prof. Dr. Hamza Korkmaz ALPOĞUZ

Yüz yüze

KIM521

Polimer Sentezi ve Kinetiği

3

0

Prof. Dr. Metin AK

Uzaktan

FBE 610

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik

3

0

Prof. Dr. Metin AK

Uzaktan

KİM 513

Tepkime Kinetik ve Mekanizması

3

0

Doç. Dr. Ramazan DONAT

Yüz Yüze

KIM 542

Kimyasal Tepkime Termodinamiği

3

0

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYA

Yüz yüze

KİM 538

Organik Kimyada Son Gelişmeler

3

0

Prof. Dr. Fikret KARCI

Yüz yüze

KİM 549

Manyetik Rezonans Spektroskopisi

3

0

Prof. Dr. Fikret KARCI

Yüz yüze

KIM 524

İleri Organik Reaksiyon Mekanizmaları

3

0

Doç. Dr. Çiğdem ŞAHİN

Uzaktan

KİM 515

Moleküler Spektroskopi

3

0

Dr. Öğr. Üyesi Aykut DEMİRÇALI

Yüz yüze