Üniversiteler tarafından YÖKAK yönetim sistemine Kuruma Ait Bilgiler, Kalite Güvence Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi olmak üzere 6 başlık altında 130 adet göstergenin veri girişi yapılmaktadır. Kurum gösterge raporları YÖKAK web sitesinden anahtar performans göstergelerini kapsayacak şekilde üniversite bazlı güncel olarak yayınlanmaktadır. 2021 yılında YÖKAK tarafından 207 üniversitenin anahtar performans gösterge değerleri karşılaştırmalı olarak yayınlanmıştır. 

Bu raporda üniversitemizin 2015-2020 yılları arasındaki YÖKAK tarafından anahtar performans göstergeleri olarak belirlenen 81 adet gösterge verisinin değerleri ve diğer üniversiteler arasındaki sıralamasına ilişkin analiz yer almaktadır.

Rapor için tıklayınız.