Pandemi sürecinde gerçekleştirilen uzaktan eğitimlerde yaşanan/yaşanabilecek sorunları tespit etmek, öğrencilerin memnuniyet düzeylerini belirlemek, görüş ve önerileri değerlendirerek bu sürecin daha nitelikli bir hale dönüşebilmesine katkı sağlamak amacıyla, Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAVDEM) ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUZEM) tarafından öğrencilere anket uygulanmıştır. Ankete verilen yanıtlar analiz edilerek Uzaktan Eğitim Anket Sonuç Raporu oluşturulmuştur.

Rapor için tıklayınız.