Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kurumsal Veri Analizleri > PAÜ Öğrenci Verileri

Mezuniyet Süreleri ve Not Ortalamaları:

Öğrencilerin mezun olma süreleri, 2 yıldan başlayıp, 10 yıl ve üzeri şeklinde mezun olanların sayısı ve toplamı şeklinde sunulmuştur. Ayrıca toplam mezun sayısının yanında mezuniyet not ortalamaları yer almaktadır. Sorgulama işleminde hangi tarihler arasındaki mezun sayıları isteniyor ise başlangıç ve bitiş tarihlerine bu verilerin girilmesi gerekmektedir. Tarih girişlerinde mezuniyet not ortalamalarının doğru gelebilmesi için başlangıç tarihinin 2012 yılı ve sonrası olması gerekmektedir. Ancak mezuniyet sayıları için istenilen tarih girilebilmektedir. İstatistikî veriler olarak genel toplam ve ortalama öğrenci sayısı verileri raporun altında yer almaktadır.

 

Öğrenci Kontenjan Doluluk Oranları:

Raporda, üniversitemizdeki öğrenci kontenjanları, yerleşen öğrenci sayıları ve kayıt olan öğrenci sayıları ile doluluk oranları akademik birimlere ve cinsiyetlerine göre listelenmektedir. Kontenjan, yerleşen ve kayıt olan öğrenciler, YGS/LYS, Ek Kontenjan, Özel Yetenek, Dikey Geçiş(DGS),Yurtdışı Öğrenci ve Diğer kategorilerine göre raporlanmaktadır. Doluluk oranları, kayıt olan öğrencilerin, öğrenci kontenjanlarına bölünmesi ile bulunmaktadır. 

Bölüm/Program bazında listeleme istenir ise + işareti tıklanarak alt birimlerdeki veriler incelenebilmektedir.

İstatistiki veri olarak minimum öğrenci sayısı, maksimum öğrenci sayısı, ortalama öğrenci sayısı ve standart sapma değerleri gösterilmektedir.

Not: Veriler, her Kasım ayının 30’unda yıllık olarak yedeklenmektedir. Dolayısı ile tarih seçiminde yıllara dikkat edilmelidir.

 

Öğrenci Sayıları:

Hazırlık, 1.sınıf, 2.sınıf, 3.sınıf, 4.sınıf, 5.sınıf, 6.sınıf ve toplam sütunlarından oluşturulan bu raporda öğrenci sayıları, cinsiyete ve sınıflara göre raporlanmıştır. Sütunların altında ise kız, erkek ve toplam sayıları mevcuttur. Standart istatistikî veriler (minimum, maksimum, ortalama, standart sapma) tablo altlarında yer almaktadır. Pasta grafikleri sınıflar, toplam ve ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora sayılarına göre çizilirken, sütun grafiği birimler bazında toplam öğrenci sayıları ve yüzdeleri (%) şeklinde çizilmiştir.


Öğrenci Uyrukları:

Raporda, istatistik konusu olarak Tüm Öğrenciler ve Yurtdışı Öğrenci parametreleri yer almaktadır. Tüm öğrenciler parametresi seçilir ise; ilk sayfada Türk öğrencilerin ve yabancı uyruklu öğrencilerin akademik birimlerdeki ön lisans-lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına göre dağılımları listelenmektedir. İkinci sayfada, yabancı uyruklu öğrencilerin uyrukları bazında (ülke adlarına göre) ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına göre sayıları yer almaktadır. İstatistiki veri olarak genel toplam gösterilmektedir. Yurtdışı Öğrenci parametresi seçilir ise; rapor türü(başvuru, kesin kayıt), durum(aktif, pasif) ve yıl (2012-2013 vb...) seçimlerinin ardından seçime uygun olarak veriler tüm öğrenciler seçimindeki gibi listelenmektedir. Farklı olarak, rapor türü başvuru seçilir ise öğrenci programlarının belli olmamasından dolayı ilk sayfa gösterilememektedir. Rapor türü kesin kayıt seçilir ise de ikinci sayfada programlar bazında kız, erkek ve toplam sütunları da gösterilmektedir.


Öğrenci Yerleşme Puanları:

ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme/Öğrenci Seçme Sınavı sonunda Pamukkale Üniversitesi’ne yerleşen öğrencilerin üniversite sınavına giriş puanları dinamik olarak yıllık bazda tutularak, kayıt olan öğrenciler puan türlerine sayılarına göre raporlanmıştır. Üst sütunlarda Puan türü, Minimum, Maksimum, Ortalama, Okul Birincisi Minimum, Okul Birincisi Maksimum, Ek Kontenjan Minimum, Ek Kontenjan Maksimum puanları ve Üniversiteye Giren Öğrenci Sayıları bulunmaktadır. Puan türleri üzerinden birimlere ve alt programlara ulaşılmaktadır.

 

Öğretim Türüne Göre Öğrenci Sayıları:

Raporda, Kayıt Olan Öğrenciler, Okuyan Öğrenciler ve Mezun Olan Öğrenciler parametrelerine göre akademik birimlerdeki birinci ve ikinci öğretim türlerine göre kız, erkek ve toplam öğrenci dağılımları gösterilmektedir. Kayıt Olan Öğrenciler seçilir ise; giriş tipi (Af ile gelen, Lisansüstü, YGS/LYS vb…), öğrenci durumu (Aktif, Aktif (NÖSA) vb…) ve tür (Döneme göre (2012-2013 Güz Dönemi) ve ya Tarihe göre (başlangıç ve bitiş tarihleri)) seçimlerinin yapılması ile öğrenci dağılımları listelemektedir. Okuyan Öğrenciler listelenir iken sadece tarih seçilerek raporlama yapılabilmektedir. Mezun Olan Öğrenciler listelenir iken, başlangıç ve bitiş tarihi parametre verileri seçilerek raporlama yapılabilmektedir.

Not: Kayıt Olan Öğrenciler parametresindeki giriş tipi seçiminde enstitü verilerine de ulaşabilmek adına Lisansüstü ve /veya Lisansüstü Yatay Geçiş seçeneklerinin de seçilmesi gerekmektedir.

Duyurular Tümünü Gör