Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kalite Yönetim Sistemi > Kalite Politikası

 

Pamukkale Üniversitesi Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Kalite Politikası

Üniversitemizin kalite politikası doğrultusunda Merkezimiz tüm süreçlerde, ilgili paydaşların katılımıyla ve destekleriyle,  kalitenin sürekli iyileştirilmesi yaklaşımını benimsemektedir.

Bu kapsamda Merkezimiz;

 • Merkezimiz ile ilişkili olan stratejik amaç, hedef ve performans göstergelerini sürekli değerlendirmeyi;
 • Yasal mevzuat; uluslararası ve ulusal kalite standartlarını temel alarak sürekli gelişmeyi,
 • Tüm süreçlerde iç ve dış paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan bir anlayışta olmayı,
 • Sürekli iyileştirme kültürünü oluşturmayı ve “Planla – Uygula – Kontrol et (gözden geçir) – İyileştir” yaklaşımını,
 • Kalite güvence sistemini tüm çalışanların katılımıyla yapılandırmayı,
 • Uluslararası kabul görmüş kalite sistemlerine göre yapılanmayı,
 • Uygulamalarda ve iletişimde zamanındalılığı,
 • Geribildirim ve öneri kültürünü oluşturmayı
 • Tüm uygulamaların sonuçlarını dokümanlar/raporlar halinde kamuyla paylaşmayı,

Kalite Politikası olarak belirlemiş ve

 • Yasal mevzuatın tümünün ve ilgili kalite standartlarının şartlarını karşılayacak şekilde kalite kontrol süreçlerini uygulayarak,
 • Hedeflenen sonuçların elde edildiğini gösterecek anahtar performans göstergelerine göre yöntemler geliştirerek,
 • Tüm süreçlerde planlanan uygulamaların hedeflendiği şekilde ve zamanında gerçekleştirildiğini kanıtlayan kalite güvence sistemini kurarak (Tüm gözden geçirme, değerlendirme, geri bildirim, öneri ve şikayetlerin sonuçlarının raporlanmasını kapsar),
 • Proje yönetimi ilkelerinin Merkez uygulamalarında benimsenmesini sağlayarak,
 • Proje odaklı çalışmayı, uygulamalarda en gelişmiş teknolojileri etkin ve verimli kullanmayı, projeleri eksiksiz ve zamanında tamamlamayı ve sonuç raporlarını yazma kültürünü geliştirerek,
 • Üniversite birimlerinin sürekli iyileştirme uygulamalarını gerçekleştirebilmeleri için ölçme-değerlendirme çalışmalarını bilimsel temelli uygulayarak ve raporları tüm paydaşlarla paylaşarak,
 • Merkezimizin plan ve hedeflerini Üniversite’nin Stratejik Planının hedef ve öncelikleriyle ilişkilendirerek,
 • Merkezimizde yeterli güvenli ve iyi yapılandırılmış fiziksel ve elektronik kaynakların kullanılmasını sağlayarak,
 • Üniversitenin kalitesinin sürekli iyileştirilmesi için çalışmalar yaparak,
 • İç paydaşların ilgili oldukları temel süreçlerdeki kaliteyi sağlayabilmeleri konusunda veriler sağlayarak,
 • Üniversitenin izleme ve ölçme süreçlerini yapılandırıp, bu doğrultuda gerekli kurumsal verileri sağlayarak,
 • Üniversitedeki uygulamaların kalite ve standartlara uygunluğu konusunda iç ve dış paydaşların geri bildirimlerini değerlendirerek,

Üniversitemizde kalitenin sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunmayı planlamıştır. 

 

 

Güncelleme Tarihi: 14.12.2017


 

 

Duyurular Tümünü Gör