Üniversitemiz kalite güvence sistemi çalışmalarını geliştirmek ve bu alandaki iyi uygulamaları incelemek amacıyla  08.02.2022 tarihinde YÖKAK tarafından akredite edilen Ege Üniversitesine ziyaret gerçekleştirilmiştir. Kurumsal Gelişimi Planlama ve İzleme Koordinatörlüğü birimi ile gerçekleştirilen toplantıda görüşülen konular ve edinilen izlenimlere yönelik toplantı raporu hazırlanmıştır. 

Toplantı raporu için tıklayınız.