Paydaş Değerlendirme Anketleri

Güncellenme Tarihi: 12 Haziran 2023

Üniversitemizde Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAVDEM) tarafından, hizmetlerin kalitesini artırılması ve kalite güvence sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla her yıl düzenli olarak uygulanan Genel Memnuniyet (Öz Değerlendirme) ve Dış Paydaş Değerlendirme anketleri tamamlandı. 25 Ocak-25 Şubat 2023 tarihler arasında uygulanan anketlerin sonuç raporları KAVDEM web sitesinde yayınlandı.

İç paydaşlara yönelik düzenlenen Genel Memnuniyet Anketi'ne 204 akademik personel, 139 idari personel ve 617 öğrenci katılım sağladı. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve idari süreçlere ilişkin sorulara verilen cevaplar incelenerek üniversitemizin güçlü ve gelişmeye açık yönleri raporda belirtildi. Anket raporu için tıklayınız.

Dış paydaşlara yönelik gerçekleştirilen Dış Paydaş Değerlendirme Anketi'ne ise 379 yanıt alındı. Üniversitemiz hizmetlerinin dış paydaş tarafından nasıl algılandığına ilişkin sorular yöneltilen ankette, bu yıla özgü stratejik plan hazırlıklarına ilişkin sorular da yer aldı. Anket raporu için tıklayınız.