KAVDEM Yönetim Kurulu Toplantısı

Güncellenme Tarihi: 06 Ocak 2023

Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezimizin 2023 yılı ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversitemizin iç kalite güvence sisteminin etkin işlemesi ve sürdürülmesi için çalışmalar yürüten merkezimiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Programına dahil olma sürecinde hayata geçirilebilecek iyileştirme faaliyetleri gündemi ile Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu üyeleri tarafından sorumlu oldukları akreditasyon ölçütlerine yönelik önerileri toplantıda tartışıldı. Toplantıda; iç kalite güvence sisteminin gözden geçirilerek iyileştirilmesi, kurumsal politikaların değerlendirilmesi, ihtiyaç halinde güncellenmesi ve izlenmesi, toplumsal katkı süreçlerinin standartlaştırılması ve üniversite genelinde yönetsel mekanizmasının oluşturulması, Faaliyet Bilgi Sisteminin aktifleştirilmesi ve onay mekanizmasının oluşturulması, Üniversite genelinde kalite ve akreditasyon süreçlerine yönelik birim yöneticileri ve birim kalite komitelerinin katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmesi önerilerinin üst yönetime sunulmasına karar verilmiştir.

Toplantıda alınan kararların ve hayata geçirilmesi planlanan faaliyetlerin üniversitemizin değerlendirme sürecine katkı sağlamasını temenni ediyoruz.