KAVDEM Akademik Birim Ziyaretleri 26-29.04.2022

Güncellenme Tarihi: 13 Mayıs 2022

Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'miz (KAVDEM) tarafından kalite güvence sisteminin yayılımını sağlamak ve çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla akademik birimlerimize ziyaretler devam ediyor. 26.04.2022 tarihinde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve 29.04.2022 tarihinde Mühendislik Fakültesine ziyaret gerçekleştirildi. 

Kurum İç Değerlendirme Raporu'nun (KİDR) etkin bir şekilde oluşturulması, KİDR kılavuzunda yer alan ölçütlere yönelik çalışmalar yapılması ve nihayetinde üniversitemizin akreditasyon programında başarılı olarak akredite üniversiteler arasında yer alması açısından, kalite çalışmalarının benimsenmesi ve uygulanması önem arz etmektedir. Üniversitemizde kalite güvence sisteminin yayılımı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması çalışmaları KAVDEM birimimiz tarafından yürütülmektedir.  Bu kapsamda yürütülen kalite çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmak ve farkındalığı artırmak, akademik birimlerimizle görüş alışverişinde bulunmak amacıyla merkezimiz tarafından birim kalite komitelerinin katılımıyla toplantılar gerçekleştirilmektedir. Yapılan ziyaretlerde; Kalite Güvence Sistemi’nin önemi ve kuruma faydaları, üniversitemizde yürütülen kalite çalışmaları ve birimlerimizin üzerine düşen yükümlülükler, birim kalite komitelerinin çalışma esasları, KİDR Raporu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve akreditasyon süreci hakkında bilgilendirme yapıldı. Birim yapılan ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade ederken, kalite çalışmaları hakkında iletişim halinde olunması ve görüş alışverişinde bulunulması gerekliliği karşılıklı olarak belirtildi.