2022 Kurum İç Değerlendirme Raporu Çalışmaları

Güncellenme Tarihi: 12 Haziran 2023

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği gereği her yıl iç kalite güvence sisteminin raporlanması amacıyla hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporu çalışmaları tamamlandı. Tüm birimlerden, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen KİDR İşlemleri Modülü aracılığıyla toplanan veriler, Kalite Komisyonu çalışma grupları tarafından değerlendirilerek raporun son hali verildi ve YÖKAK Kalite Güvencesi Bilgi Yönetim Sistemine bilgi girişi gerçekleştirildi.

2022 PAÜ Kurum İç Değerlendirme Raporu