Kalite Komisyonu

Kurumsal Değerlendirme Programı

Kurumsal Değerlendirme Programı (KUDEP) iki aşamadan oluşur (Bkz. KUDEP Kılavuzu Ek. 1) . Birinci aşama Kurumun kendi yaptığı öz-değerlendirme evresidir. İkinci aşama Birliğin oluşturduğu bağımsız bir uzman ekibi tarafından değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamalar hakkındaki bilgilere Kılavuzdan ulaşılabilir (Bkz. Kurumsal Değerlendirme Kılavuzu: İngilizce ve Türkçe).

Öz-değerlendirme süreci kurumun tüm çalışanları ve paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirilir. Bu bağlamda Pamukkale Üniversitesi akademik, idari kadrosu ve öğrencilerinin katılımı sağlanmıştır.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü sürecin tanıtılması için bir dizi bilgi paylaşımı toplantıları düzenlemiştir. Bu şekilde süreçte yer almak isteyen kurum paydaşlarının sürece daveti de gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemizin uluslar arası tanınabilirliğini artıran olan bu sürecin tanıtımında yer alan sunumlaraSunum 01 ve Sunum 02’den erişilebilir.

Bu başlıkta erişilebilecek olan doküman listesi:

Avrupa Üniversite Birliği (EUA) hakkında bilgi içeren Web Sayfası

Kurumsal Değerlendirme Programı ile ilişkili dokümanlar için aşağıda satırları tıklayınız:

İngilizce’si

Türkçe’si

Programın açıklandığı Kılavuz: Ek 1

Kurumsal Değerlendirme Programına katılmış olan Türkiye Üniversiteleri

Brüksel’de yapılan 2008/2009 Kurumsal Değerlendirme Programı Çalıştayı sunumları ve örnek olarak iletilen değerlendirme raporları:

Açılış Konuşması

Genel Bilgi

Uygulama örnekleri ve etkileri

Pratik Bilgiler

Öz-Değerlendirme raporu örneği

Öz-Değerlendirme raporu örneği ekleri

Duyurular Tümünü Gör