Kurum İç Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı Rektörlük İdari Birim Başkanları, enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu akademik ve idari temsilcileri ile öğrenci temsilcilerinin katılımıyla yapılmıştır.