Kurum Değerlendirme Süreci ve Kalite Güvence Sistemi Bilgi Paylaşım Toplantısı - Daire Başkanları, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Sekreterleri (28.09.2018) 

Toplantı Duyurusu

Toplantı Raporu

Toplantı Sunumu