Kurum Değerlendirme Süreci ve Kalite Güvence Sistemi Bilgi Paylaşım Toplantısı - Akademik Birim Dekan ve Müdürleri (26.09.2018)

Toplantı Duyurusu

Toplantı Raporu

Toplantı Sunumu