Kurum Değerlendirme Süreci ve Kalite Güvence Sistemi Bilgi Paylaşım Toplantısı  - Öğrenci Temsilcileri, Öğrenci Toplulukları (05.10.2018)

Toplantı Duyurusu

Toplantı Raporu

Toplantı Sunumu