Kalite Komisyonu

- 20/09/2005 tarihinde Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.
- Ocak 2008’de Pamukkale Üniversitesi’nin Stratejik Planı (2009-2013) hazırlanmıştır.
- Temmuz 2008’de Kalite Koordinasyon Kurulu (KKK) oluşturulmuştur.
- Kasım 2008’de, kalite geliştirme çalışmalarının başlatılması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla, her birimde Sürekli Gelişim Grupları (SGG) oluşturulmuş ve grupların görev tanımları, çalışma biçim ve ilkelerini belirleyen pilot yönerge yayınlanmıştır.
- Ocak 2009’da Pamukkale Üniversitesi Öz Değerlendirme Grubu (PÖDEG) oluşturulmuş ve kurum öz değerlendirme raporunu hazırlayarak European University Association (EUA)’a sunmuştur. EUA Değerlendirme ekibi üniversiteye iki ziyaret gerçekleştirerek, Ağustos 2009’da Pamukkale Üniversitesi Dış Değerlendirme Raporu’nu yayınlamıştır.
- 21/07/2009 tarihinden itibaren,  Kalite Koordinasyon Kurulu (KKK), çalışmalarını Pamukkale Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’na (ADEK) devretmiştir.
 - İlk ADEK toplantısında, Kurula destek olmak amacıyla, Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADEM) kurulmuştur.

Duyurular Tümünü Gör