Kalite Komisyonu

Bologna Süreci
Bologna Süreci, 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir reform sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile 46 üye ülke (Karabağ ın bağımsızlığını ilan etmesiyle üye ülke sayısı 45 ten 46 ya yükselmiştir) tarafından oluşturulan ve sürdürülen, alışılmışın dışında bir süreçtir.  Yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesini amaçlamaktadır.
19 Mayıs 2001’de Prag’da, Bologna Süreci’ni izlemek ve gelecek yıllar için öncelikler belirlemek üzere yapılan toplantıya katılarak Türkiye’de bu sürece dâhil olmuştur.
Bologna Süreci’nin temel hedefleri aşağıda yer almaktadır:
1 Ortak Akademik Dereceler (2/3): (Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü)
2 Diploma – Öğrenim Süre Tanımlama: (Diploma Eki uygulaması-AKTS-Öğrenim çıktıları-Yeterlilikler)
3 İstihdam edilebilirlik
4 Araştırma
5 Öğrenci ve öğretim görevlisi hareketliliği
6 Kalite güvencesi sistemleri ağı
7 Yaşam boyu öğrenim
8 Öğrencilerin ve yükseköğretim kurumlarının sürece aktif katılımı
9 Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın cazip hale getirilmesi
10 Sosyal boyut

(PAÜ Bologna web sayfası için tıklayınız.)

Duyurular Tümünü Gör