Kalite Komisyonu

ADEK
Pamukkale Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu(ADEK);
 
Pamukkale Üniversitesi'nin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız "dış değerlendirme" süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları düzenlemek amacıyla kurulmuştur. Üniversitemizdeki akademik değerlendirme çalışmaları ve Üniversitenin stratejik planı baz alınarak, üniversitenin stratejik öncelik ve hedefleri doğrultusunda, üniversitenin tüm süreçlerinde kalitenin geliştirilmesi, yönetimi ve güvencesi faaliyetlerini yürütmüştür.

Duyurular Tümünü Gör