1- Önlisans Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2- Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

3- Yatay Geçiş Yönetmeliği

4- Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Yönetmeliği

5- Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

6- Önlisans, Lisans Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları Yönergesi

Menü