Kale Meslek Yüksekokulu

Menü

 

MİSYON

 

Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu, sanayinin ihtiyaç duyduğu idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip yetişmiş ara elemanı ülkemize kazandırmayı hedeflemiştir. Yüksekokulumuz; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarına uyumlu, insani değerlere saygılı, kendi alanlarında uzmanlaşmış, yeterli, teknik bilgilerle donanmış bireyler yetiştirmeyi, bilgiyi paylaşarak toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı hedef edinmiştir.

 

VİZYON

 

Yüksekokulun Vizyonu; İşletme Yönetimi, Maden Teknolojileri, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Çocuk Gelişimi, Turizm ve Seyahat Hizmetleri alanları ve genişleyecek olan bir mesleki yelpazedeki yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir kurum olmaktır.

 

Bu bağlamda;

-Bilimsel saygınlığı ve yaratıcı faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan,

-Özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder bireyler yetiştiren ve bu bireyleri bünyesinde barındıran,

- Bünyesindeki çeşitli meslek alanları arasındaki ortak çalışmaları daha üst boyuta taşıyan ve ülkemizde bunun öncülüğünü yapan,

-Teknolojiyi ve bilişimi kullanan, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılığının desteklendiği,

- Ulusal çıkar ve değerlerin bilinç ve sorumluluğunda üstün nitelikli öğrenci eğitimi veren,

- Katılım, şeffaflık ve ölçülebilirlik odaklı kurumsallaşmanın geliştirildiği,

-Toplumun hızlı gelişim değişim sürecinde iletişim araçları ile halka hizmet ve yaşam boyu eğitim hedeflerini yayarak etkili rol alabilen,

- Paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği alt yapısına sahip,

-Etkin ve üretime dönük işbirlikleri yaparak kendi kaynaklarını yaratabilen ve ulusal kurumların başvurduğu araştırma-geliştirme ve danışmanlık hizmetlerini sunan,

-Evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışının benimsendiği,

- Mensubu olmakla gurur duyulan bir meslek yüksekokulu olmaktır.