Kale Meslek Yüksekokulu

Menü


PAÜ KALE MESLEK YÜKSEKOKULU
SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

 
Bu kurallar, KALE MYO’da uygulanacak olan sınavlarda geçerli olacaktır. Düzenli ve huzurlu bir sınav ortamının tesisi ve istenmeyen durumların oluşmaması için bu kurallara uyulması gerekmektedir. Aykırı davranışlar Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerince değerlendirilecektir.  
 
1- Sorumlu öğretim elemanı ve gözetmenler sınavın sağlıklı bir ortamda yürütülmesinden sorumlu ve yetkilidir. Öğretim elemanları sınav salonu ve öğrencinin oturacağı sırayı belirler ve gerektiğinde sınav salonu ve öğrencinin oturacağı sırayı değiştirebilir. Sınav süresince öğretim elemanlarının verdiği talimatlara uyulması gerekmektedir.
 
2- Sınava girecek öğrenciler ilan edilen sınav tarihinde, sınav saatinden 10 dakika önce sınavın yapılacağı salonlarda hazır bulunmalıdır. Öğrenci sınavın başlamasından sonra, ilk 15 dakika içinde sınav salonundan ayrılamaz. Sınava geç kalan öğrenci dersin sorumlu öğretim elemanı izin verdiği taktirde sınava girebilir. Ancak sınava geç giren öğrenciye ek sınav süresi verilmez. Sınav başladıktan  sonra sınavını tamamlayıp salondan çıkan öğrenci varsa, sınava geç gelen öğrenciye kesinlikle sınava girme izni verilmez.
3- Sınava giren öğrenciler sınav sırasında Pamukkale Üniversitesi Öğrenci Kimliğini yanında bulundurmalıdır. Dersin sorumlu öğretim elemanı sınav öncesinde kimlik kontrolü yapabilir. Bu nedenle öğrenciler kimliklerini oturduğu sıranın üzerine koymalıdır. Kimlikler, kimlik kontrolü yapılmış olsa dahi sınav sonuna kadar masanın üzerinde açık vaziyette kalmalıdır.
4- Öğrenciler sınava gelirken kalem, silgi, hesap makinesi* vs. gibi malzemelerini yanında  bulundurmalıdır. Sınav esnasında bu tür malzemelerin alıp-verilmesi kesinlikle yasaktır.
 
5- Sınava giren öğrenciler cevap kâğıtlarının üzerindeki Ders adı, Bölüm, Ad-Soyad, Tarih, İmza vb. gibi alanları eksiksiz doldurmalıdır.
 
6- Öğrencilerin sınav esnasında birbirleri ile konuşmaları, soru sormaları, işaretleşmeleri ve benzeri davranışlarda bulunmaları yasaktır ve bu tür davranışlar kopya çekme kapsamında değerlendirilir.
 
7- Sınavda cep telefonu ve benzeri her türlü iletişim araçları ve kol saati bulundurulamaz.
 
8-  Sınav salonundaki sıraların altı ve üstü tamamen boş olmalıdır. Sınava giren öğrenciler sınav başlamadan önce, tüm ders notlarını ve kitaplarını dersin sorumlu öğretim elemanının belirttiği yere bırakmalıdır.
 
9- Sınav başlamadan önce, sıranın üzeri ve/veya duvar üzerinde kopya olup-olmadığı öğrenci tarafından kontrol edilmelidir. Eğer duvarda veya sırada sınavla  ilgili kopya kapsamına girebilecek yazılar varsa bu durum sorumlu öğretim elemanına bildirilmelidir. Aksi halde, duvarda ve/veya sırada herhangi bir yazı tespit edildiğinde, yazının fotoğrafı çekilerek durum rapor edilecek ve “kopya çekme girişimi” kapsamında değerlendirilecektir.
 
10- Sınavda “kopya çekme girişiminin” yanı sıra  “kopya verme”,  “kopyaya imkan sağlama” davranışları da   “kopya çekme girişimi” olarak değerlendirilecektir